Personalia

Łukasz Sztuczyński szefem e-commerce w GroupM

Pieczę nad obszarem e-commerce w GroupM obejmuje Łukasz Sztuczyński. Nowy szef międzyagencyjnego zespołu grupy wcześniej współtworzył go z ramienia Mindshare.

Łukasz Sztuczyński zastępuje Zuzannę Gebkę na stanowisku szefa e-commerce w GroupM. Pokieruje zespołem specjalistów z tej dziedziny pracujących w GroupM i wspierających konsultantów e-commerce z agencji należących do grupy – Wavemaker, MediaCom i Mindshare.

Międzyagencyjny zespół e-commerce w GroupM działa od blisko dwóch lat. Jego powołanie związane było m.in. ze zbliżającym się wówczas debiutem Amazona w Polsce. Zespół ten technologicznie i operacyjnie wspierał specjalistyczne działy e-commerce działające w agencjach grupy. Usprawnił też wymianę wiedzy i dobrych praktyk w zakresie e-commerce między Mindshare, Wavemaker i MediaComem. Tę rolę będzie teraz realizował pod kierunkiem Łukasza Sztuczyńskiego, który do GroupM przechodzi z Mindshare.

Przez ostatnie 2,5 roku kierował Shop+, specjalistyczną marką integrującą kompetencje e-commerce agencji. Wcześniej pracował zarówno po stronie agencyjnej (Dentsu), jak i klienckiej (BPO Poland i Learning Systems), gdzie zajmował się m.in. marketingiem i rozwojem biznesu, w tym działaniami e-commerce.

Zuzanna Gębka przechodzi na stronę klienta.

  • 1
Łukasz Sztuczyński

Łukasz Sztuczyński


 

Reklama