Personalia

Kirił Marinow na czele nowego działu consumer brands firmy Henkel w Polsce

1 października Kirił Marinow, dyrektor zarządzający działu beauty care w polskim oddziale firmy Henkel, przejął dodatkowo obowiązki dyrektora zarządzającego działu laundry & home care. Sprawując obie funkcje, odpowiada za przeprowadzenie w Polsce procesu integracji obu zespołów w jeden dział consumer brands. Następnie stanie na jego czele jako dyrektor zarządzający. Zgodnie ze strategią firmy i kalendarzem projektu integracji nowy globalny dział zacznie oficjalnie działać w strukturach firmy Henkel z początkiem 2023 r.

Mam bardzo duże poczucie odpowiedzialności za powodzenie misji, jaką jest integracja obu działów w jeden dobrze funkcjonujący organizm. Razem z moim zespołem zarządzającym rozpoczęliśmy podróż. Będzie pełna wyzwań, ale i możliwości budowania nowych sposobów działania. Takich, które będą lepiej dostosowane do nadchodzącej przyszłości. Mamy wizję stworzenia zdrowego i bardzo skutecznie działającego zespołu. Chcemy stworzyć kulturę organizacyjną, w której wszyscy sobie ufają, cenią się i nawzajem inspirują – mówi Kirił Marinow.

Do jego zadań na nowym stanowisku będą należeć m.in.:

  • integracja działań łączących się obszarów biznesowych,
  • utrzymanie i umacnianie pozycji henklowskiego portfolio kosmetyków i środków czystości na rynku,
  • zapewnienie wysokich, trwałych wyników sprzedażowych,
  • przygotowanie zespołu na obecne i przyszłe wyzwania i możliwości rynkowe.

Henkel łączy siły działów beauty care i laundry & home care

Z założenia integracja ta ma stymulować wzrost i rentowność zarówno połączonych działów, jak i całej firmy. Wynikiem synergii ma być także poprawa efektywności i możliwości dostosowania działań organizacji w wysoce zmiennym otoczeniu biznesowym. Dodatkowo utworzenie nowego sektora biznesowego consumer brands uwolni część zasobów. Będą one mogły zostać przeznaczone na ukierunkowanie inwestycji w strategiczne kompetencje spółki. W tym:

  • cyfryzację obszaru badawczo-rozwojowego,
  • możliwości w zakresie e-commerce,
  • działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zanim nowy dyrektor consumer brands dołączył do zespołu Henkla w 2003 r., zajmował szereg stanowisk w działach marketingu międzynarodowych firm z sektora FMCG. W Henklu karierę rozpoczął jako przedstawiciel handlowy w bułgarskim oddziale firmy. Z czasem pełnił tam funkcje kierownicze w działach marketingu i sprzedaży. Kolejne doświadczenia zdobywał w regionalnej centrali w Austrii w ramach organizacji sprzedaży na region Europy Środkowo-Wschodniej. W 2014 objął stanowisko dyrektora generalnego działu beauty care na Litwę, Łotwę i Estonię. Od 2018, jako dyrektor zarządzający działu beauty care Polska, odpowiadał za rozwój biznesu i wyniki na polskim rynku.

Marinow ma 44 lata. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej im. Cenowa w Bułgarii. Jest żonaty i ma dwoje dzieci. Prywatnie interesują go podróże i taniec.

  • 1
Kirił Marinow

Kirił Marinow dyrektorem działu consumer brands firmy Henkel w Polsce (fot. Dariusz Iwański)

 Reklama