Personalia

Katarzyna Wojniak: z PIAP do PSSiDC

Z początkiem sierpnia 2023 r. stanowisko dyrektora biura zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego objęła Katarzyna Wojniak. Przez ostatnie 13,5 roku piastowała stanowisko dyrektora w Polskiej Izbie Artykułów Promocyjnych, pokrewnej organizacji branżowej.

Na nowym stanowisku Katarzyna Wojniak będzie kierowała działaniami marketingowymi, administracyjnymi oraz organizacyjnymi w stowarzyszeniu PSSiDC.

Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego zrzesza ponad 80 członków. Są to:

  • producenci i dystrybutorzy maszyn i urządzeń do sitodruku i druku cyfrowego;
  • dystrybutorzy farb i środków pomocniczych;
  • zakłady sitodrukarskie i drukarnie cyfrowe.

Podstawowym zadaniem PSSiDC jest szeroko rozumiana współpraca i wzajemna pomoc w obrębie działalności członków Stowarzyszenia.

Od 1997 r. Stowarzyszenie należy do europejskiej organizacji sitodruku i druku cyfrowego FESPA (Federation of European Screen Printing Association). Pozwala to na kontakty z międzynarodowym środowiskiem oraz promocję polskiego sitodruku i druku cyfrowego w Europie. Stowarzyszenie we współpracy z FESPA organizuje wystawy, zjazdy i targi, które umożliwiają poznanie nowych materiałów, technologii oraz maszyn do sitodruku i druku cyfrowego.


 

Reklama