Personalia

Katarzyna Małek poprowadzi komunikację IAA Polska

1 stycznia do zespołu IAA Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy dołączyła Katarzyna Małek. Objęła stanowisko PR managera. Do jej obowiązków należy prowadzenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej skierowanej do wszystkich grup interesariuszy związanych ze stowarzyszeniem.

Katarzyna Małek będzie współtworzyła strategię komunikacji IAA Polska na najbliższe lata. Zaangażuje się też w podejmowane przez organizację inicjatywy, w tym projekt nowych jednoźródłowych badań mediów.

Ma prawie 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań komunikacyjnych, a także tworzeniu strategii komunikacji. Dotychczas była związana z agencją PR Consulting’n More. Z jej ramienia współpracowała m.in. z firmami: Multikino Media, IMS, AkzoNobel, Volkswagen, Nestle czy CEDC. Ponadto ma w portfolio projektową współpracę z agencją Stor9_ oraz doświadczenie w pracy w Grupie TVN.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego (filologia polska) oraz Szkoły Głównej Handlowej (zarządzanie projektami).Reklama