Personalia

Kalina Janicka rozstaje się z Clear Channel Poland

Po osiemnastu latach zarządzania Clear Channel Poland Kalina Janicka odchodzi ze stanowiska prezesa i dyrektora zarządzającego firmy. Obowiązki kierownicze do czasu powołania nowego prezesa zarządu przejął Timo Tammi, CEO Finlandia i szef regionu, do którego należy Clear Channel Poland.

Pod kierownictwem Kaliny Janickiej firma przeszła gruntowną transformację, osiągnęła stabilność, zbudowała wartościową ofertę rynkową i profesjonalny zespół.Reklama