Personalia

Jakub Kossut CEO MediaCom Warszawa

Stanowisko CEO w MediaCom Warszawa obejmie Jakub Kossut. Agnieszka Kosik, która kierowała firmą od 2008 r. oraz w latach 2003–2006, rezygnuje z tej funkcji.

Z MediaCom Jakub Kossut związany jest od piętnastu lat. Pełniąc funkcję COO, ściśle współpracował z Agnieszką Kosik w zakresie pozyskiwania nowych klientów i rozwijania firmy.

W ciągu najbliższych miesięcy (do 31 lipca 2018 r. ) oboje będą pracowali nad zapewnieniem płynnego przekazania obowiązków.Reklama