Personalia

Jacek Kunicki dołącza do zespołu zarządzającego Orange Polska

Z końcem marca Jacek Kunicki wejdzie do zespołu zarządzającego Orange Polska jako dyrektor wykonawczy odpowiedzialny za finanse. Maciej Nowohoński, który przez ostatnie 6 lat kierował finansami firmy, pozostanie członkiem zarządu. Będzie w dalszym ciągu rozwijał działalność hurtową operatora i nowe możliwości biznesowe na tym rynku, np. projekt infrastrukturalny FibreCo, a także zarządzał sprzedażą nieruchomości firmy.

Jacek Kunicki jest związany z Orange Polska od 2003 r. Odpowiadał m.in. za relacje inwestorskie operatora. Od 2014 r. był szefem kontrolingu finansowego, podlegając bezpośrednio członkowi zarządu ds. finansów. Jest członkiem rady nadzorczej Networks! oraz Teltech (część Grupy Orange Polska).

Przed dołączeniem do Orange pracował w zespole finansowym telekomunikacyjnego Energis Polska. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Ma także dyplom MBA z Oxford Brookes University.

Maciej Nowohoński nadzorował finanse spółki jako członek zarządu od marca 2014 r. Od 2017 r. zarządza też sprzedażą nieruchomości firmy, a od lutego 2020 r. działaniami Orange na rynku hurtowym. Wcześniej pełnił różne funkcje o rosnącym zakresie odpowiedzialności w obszarze finansów, w tym w latach 2006–2014 jako kontroler Grupy Orange Polska.

W latach 2010–2011 był w zarządzie spółki Emitel, natomiast w latach 2011–2013 z ramienia zarządu kierował finansami w spółce PTK Centertel. Przed dołączeniem do zespołu Orange pracował m.in. w firmach Arthur Andersen i Andersen Business Consulting.

Jest absolwentem kierunku handel zagraniczny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz szkoły biznesu Hogeschool van Arnhem en Nijmegen w Holandii.

Decyzje zapadły podczas posiedzenia rady nadzorczej firmy. Zmiany wejdą w życie 31 marca 2020 r.

  • 1
Jacek Kunicki

Jacek Kunicki w zespole zarządzającym Orange PolskaReklama