Personalia

IQS z nowym szefem zespołu badawczego

15 marca do struktur IQS dołączył Jacek Młynarski. Objął stanowisko business unit directora i pokieruje jednym z trzech działów ilościowo-jakościowych. Zastąpi na stanowisku Paulinę Tyszko-Ptak, która odchodzi z firmy.

Do głównych obowiązków nowego dyrektora należeć będzie obsługa dotychczasowych klientów działu, pozyskiwanie nowego biznesu, koordynacja prac zespołu i wzmacnianie kompetencji jego członków. Jacek Młynarski jest badaczem, strategiem i konsultantem z ponad 30-letnim doświadczeniem. To ekspert w dziedzinie strategii marki, autor metodologii oraz narzędzi badawczych zarówno jakościowych, jak i ilościowych. Kierował działami badawczymi w firmach Pentor, CAL Company Assistance i GfK.

Zasiadał w zarządzie PBS, kierował projektami badawczymi w Young & Rubicam. Pracował dla różnych klientów i marek, w szczególności z branży medialnej, motoryzacyjnej, telekomunikacyjnej, finansowej i ubezpieczeniowej, elektronicznej i elektrotechnicznej, FMCG. Doradzał firmom zajmującym się logistyką, transportem, dystrybucją i sprzedażą. Osobiście przeprowadził ponad 2 tys. zogniskowanych wywiadów grupowych.

Zasiadał w Radzie Marek SuperBrands Polska. Był także wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Civitas, Akademii Leona Koźmińskiego i Szkoły Mistrzów Reklamy.

Obecnie zespół badawczy IQS tworzą trzy kilkunastoosobowe zespoły ilościowo-jakościowe, którymi w randze business unit directorów zarządzają prócz Młynarskiego Marta Rybicka i Radosław Soszka. Pion badań nadzoruje Michał Rogowski, chief commercial officer, który dołączył do zarządu spółki w styczniu 2021 r.

  • 1
Jacek Młynarski

Jacek Młynarski


 

Reklama