Personalia

Hubert Jeżak: z Accenture do Codemedia

Do zespołu domu mediowego Codemedia dołączył Hubert Jeżak. Objął stanowisko head of SEM.

Zajmie się m.in. strategicznym planowaniem i nadzorem nad realizacją kampanii SEM oraz ich analizą. Jest również wsparciem merytorycznym dla całego zespołu. Ponadto do jego obowiązków należy rozwój oferty search i social ads domu mediowego.

Pracował przy wielu zróżnicowanych projektach. Były wśród nich działania wizerunkowe dla marek FMCG, kampanie świadomościowe i sprzedażowe dla branży automotive, a także typowe działania efektywnościowe dla linii lotniczych, biur podróży, finansów i ubezpieczeń.

Pracę w mediach zaczynał w 2008 r. w Media Contacts (obecnie Havas Media). Przez pierwsze 5 lat pełnił funkcję specjalisty SEM, cały czas doskonaląc umiejętności. W 2014 r. objął stanowisko szefa zespołu specjalistów i kreował strategię rozwoju całej komórki SEM/SEO. W 2017 r. stanął na czele konsultantów SEM w Accenture. Zajmował się analizą i budowaniem strategii dla jednej z marek samochodów osobowych i dostawczych.

W 2018 r. uruchomił projekt charytatywny związany ze szkoleniami z Google Ads i Grants dla organizacji pozarządowych i pożytku społecznego (NGO). Jest absolwentem anglistyki.Reklama