Personalia

Grzegorz Szczepański na czele ICCO – International Communications Consultancy Organisation

11 października na posiedzeniu zarządu międzynarodowej organizacji branżowej ICCO, do której należy Związek Firm Public Relations, Grzegorz Szczepański – CEO Hill+Knowlton Strategies Poland, dotychczasowy wiceprezes ICCO – objął funkcję prezesa. Jego kadencja potrwa dwa lata do 2024 r.

Grzegorz Szczepański jest jednym z założycieli, a także pierwszym prezesem Związku Firm Public Relations. Związany z branżą public relations od trzydziestu lat. Pierwsze 10 lat pracował w agencjach Burson-Marsteller i Business Communications Associates, której był twórcą i prezesem do chwili przejęcia przez Edelman PR Worldwide.

Przed objęciem stanowiska prezesa zarządu Hill+Knowlton Strategies Poland przez 10 lat pełnił funkcje dyrektora ds. korporacyjnych kolejno w Banku Pekao SA, Providencie i Grupie Żywiec. W latach 2009–2010 zasiadał w zarządzie Międzynarodowego Stowarzyszenia Public Relations (IPRA Board Member). Laureat wyróżnień branżowych, m.in. Pro PR Globe Award 2020, Gwiazda PR 2021 i ADMan Press 2021.

Poza Grzegorzem Szczepańskim do władz ICCO dołączyli:

  • Heather Kernahan ze Stanów Zjednoczonych, która objęła funkcję wiceprezeski;
  • Andras Sztaniszlav z Węgier będący nowym skarbnikiem.
  • 1
Grzegorz Szczepański prezesem ICCO

Grzegorz Szczepański prezesem ICCOReklama