Personalia

Ewa Mikołajczak dyrektor kreatywną w agencji Adnova

Stanowisko dyrektor kreatywnej w agencji Adnova objęła Ewa Mikołajczak. Wcześniej przez 15 lat związana była z GPD.

Przyczyniła się do sukcesu warszawskiego oddziału GPD, zdobywając dla firmy kluczowych klientów, takich jak Lubella, BP oraz Grolsh. Realizowała także szereg kampanii dla marek Raiffeisen, Lisner, Lidl i Aviko.Reklama