Personalia

Eugeniusz Grzybek rezygnuje z funkcji członka zarządu spółki Inea

Współtwórca firmy telekomunikacyjnej Inea, Eugeniusz Grzybek podjął decyzję o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu spółki. Pozostanie w niej jednak obecny, służąc wsparciem i wiedzą. Zarząd firmy tworzyć będą: Michał Bartkowiak, Marta Wojciechowska i Piotr Sujecki.

Eugeniusz Grzybek razem z Januszem Kosińskim współtworzył Ineę, a od 2005 r. pełnił w niej funkcję członka zarządu ds. techniki. Rolę tę będzie pełnił do 1 lipca 2020 r. Nie jest to jednak koniec jego współpracy ze spółką. Będzie sprawował funkcję doradczą, służąc wsparciem merytorycznym.

Pozostały skład zarządu nie ulegnie zmianie. Poza prezesem, Michałem Bartkowiakiem tworzą go Marta Wojciechowska i Piotr Sujecki.

Marta Wojciechowska czuwa nad całokształtem spraw prawnych, compliance, działem ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwiem oraz EHS. Piotr Sujecki odpowiedzialny jest z kolei za księgowość, skarbiec, kontroling, a także zakupy operacyjne i HR.

  • 1
Eugeniusz Grzybek

Eugeniusz GrzybekReklama