Personalia

Dominika Michalak, Monika Górka-Kita oraz Katarzyna Kominek – nowe badaczki w IQS

W lipcu pion badań IQS powiększył się o trzy nowe badaczki, które zasiliły ilościowo-jakościowy zespół badawczy kierowany przez Jacka Młynarskiego. Dominika Michalak, Monika Górka-Kita oraz Katarzyna Kominek są badaczkami ilościowymi. Wcześniej pracowały w firmie Kantar Polska.

Dominika Michalak ma doświadczenie w realizacji i koordynacji badań mierzących efektywność komunikacji oraz wpływ poszczególnych kanałów komunikacji na pozycję i kondycję marki. Przez ostatnie lata pracowała dla klientów z branży spożywczej, farmaceutycznej i beauty. W IQS zajmuje stanowisko research managera.

Monika Górka-Kita jest socjologiem z 18-letnim doświadczeniem w branży badawczej. W IQS objęła stanowisko research managera. Specjalizuje się w badaniach innowacji, głównie w testach produktów, konceptów, w badaniach U&A oraz w badaniach wizerunkowych. Jej główny obszar działania to rynek FMCG.

Katarzyna Kominek jest socjologiem. W IQS zatrudniona została na stanowisku research project managera. W dotychczasowej karierze odpowiadała za prowadzenie projektów badawczych dla klientów z sektora energetycznego oraz branży ciepłowniczej, finansowej i ubezpieczeniowej.

  • 3
Dominika Michalak w IQS

Dominika Michalak w IQS

Monika Górka-Kita w IQS

Katarzyna Kominek w IQS


 

Reklama