Personalia

Dominik Januszewski poprowadzi zespół doradztwa strategicznego i praktykę ESG w ramach JLL Strategic Consulting

JLL Poland rozszerza zespół strategic consulting. Wzmacnia dotychczasowe kompetencje doradztwa nieruchomościowego o doradztwo strategiczne skupione wokół tematyki ESG.

Za rozwój nowej praktyki w ramach szerokiego portfela usług doradczych odpowiada Dominik Januszewski, head of strategic consulting. Jego dołączenie do JLL to kolejny krok na drodze wdrażania przyjętej na początku 2022 r. strategii. W jej ramach firma zwiększa zaangażowanie w obszarze transformacji biznesów swoich klientów zgodnie z najlepszymi praktykami budowy wartości przedsiębiorstw oraz wymogami ESG.

Januszewski ma wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa biznesowego, audytów finansowych oraz projektów transakcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem sektora finansowego. Przed dołączeniem do JLL przez 25 lat pracował w m.in. w takich firnach jak E&Y – gdzie przez 15 lat był partnerem – i Artur Andersen.

Fundamentem nowej struktury doradztwa strategicznego pozostaje dotychczasowa praktyka doradztwa nieruchomościowego JLL. W obszarze tej kompetencji leży:

  • wsparcie dla inwestorów, deweloperów oraz właścicieli przy budowaniu strategii komercyjnych dla konkretnych nieruchomości;
  • formułowanie strategii dla użytkowników nieruchomości.

W kompetencjach zespołu leżą także strategie lokalizacyjne i optymalizacyjne, w tym dotyczące łańcucha dostaw czy sieci sprzedaży podmiotów handlowych.

  • 1
Dominik Januszewski head of strategic consulting w JLL Poland

Dominik Januszewski head of strategic consulting w JLL Poland

 

 Reklama