Dentsu Polska z nową strukturą - Marketing przy Kawie

Personalia

Dentsu Polska z nową strukturą

Grupa Dentsu Polska wprowadziła zmiany w strukturze. To kolejny krok w budowaniu One Dentsu jako klientocentrycznej organizacji, która zapewnia klientom kompleksowe wsparcie łączące kreatywność, technologię, dane oraz media. Zmiana podyktowana jest globalną standaryzacją na wszystkich rynkach. Jedną z kluczowych zmian jest przekształcenie linii serwisowych creative i media & performance w nowe obszary, określane jako praktyki – praktyka kreatywna i praktyka mediowa.

Zarządzanie praktyką mediową objęła Nicolette Senye jako media practise lead Dentsu Polska, a kreatywną – Krzysztof Mocek, creative practise lead, Dentsu Polska & CEE (CEO creative). W ramach praktyk zespoły kładą nacisk na:

 • relacje z klientem,
 • podejście pozwalające na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie zasobów, tworzenie synergii i wiedzy specjalistycznej.

Wprowadzamy nowe podejście w promowaniu innowacyjnych rozwiązań. Gwarantuje ono wzrost oraz efektywną współpracę, przyczyniając się do dynamicznego rozwoju naszych kompetencji i produktów. W tym celu Dentsu zmienia się na poziomie globalnym i lokalnym, uwzględniając technologię i nasze podejście konsultingowe – wyjaśnia Sławomir Stępniewski, CEO Dentsu Polska & CEE.

Wszystko to jest silnie związane z tym, w co wierzymy w One Dentsu – kulturą opartą na wartościach. Gdzie technologia służy ludziom, a nie odwrotnie. Jesteśmy przekonani, że te zmiany pozwolą nam lepiej i szybciej zaspokajać potrzeby naszych klientów. Przyczynią się też do budowania naszego wspólnego sukcesu nie tylko w Polsce, ale i w całym regionie CEE, który te zmiany objęły – dodaje.

W ramach praktyki mediowej pozostają brandy:

 • iProspect,
 • Carat,
 • Dentsu X.

Kluczową rolę odgrywają w nich client partnerzy, których przełożoną jest Nicolette Senye. Odpowiada ona za zarządzanie client managementem oraz działem strategii mediowej.

W ramach praktyki kreatywnej pozostają marki:

 • Dentsu Creative,
 • Red8.

Przełożoną ich client partnerów jest Sylwia Tygielskiej, która jednocześnie objęła rolę chief client officera. Odpowiada za zapewnienie najwyższych standardów obsługi i satysfakcji kluczowych klientów dla obu praktyk. Przełożonym Tygielskiej jest Krzysztof Mocek. To również zwierzchnik działu strategii kreatywnej w nowej strukturze.

Marcin Dobrzyniecki objął stanowisko chief delivery officera

Zarządza obszarem delivery obu praktyk. Odpowiada za:

 • rozwój kompetencji,
 • dostarczanie najlepszej jakości usług,
 • współpracę oraz efektywność połączonych zespołów kompetencyjnych kreacji i mediów,
 • standaryzację i automatyzację usług,
 • partnerstwa kompetencyjne.

W skład integrated delivery services wejdą również obszary data oraz technology. Ich konsolidacja będzie kluczowym wsparciem dla oferty Dentsu.

Pozostałe zmiany

 • Karolina Adamowicz jako chief solutions officer CEE odpowiada za rozwój nowych produktów, narzędzi i usług, partnerstwa zewnętrzne w tym zakresie oraz zintegrowaną ofertę z obydwu praktyk.
 • Mariusz Kukwa jako head of Amplifi będzie nadal kierował zespołem Amplifi, zapewniając efektywność wydatków na media, rozwój i skalowanie produktów.

Jednocześnie region CEE, któremu przewodzi Polska, został oficjalnie uznany za kluczową lokalizację na globalnej mapie Dentsu. W efekcie Dentsu utworzyło w Warszawie jedno z globalnych centrów badawczo-rozwojowych – Dentsu Lab.

Nicolette Senye, Sylwia Tygielska, Karolina Adamowicz, Marcin Dobrzyniecki oraz Mariusz Kukwa weszli w skład poszerzonego zarządu Dentsu Polska. Jednocześnie z końcem czerwca 2024 r. Jacek Celiński, head of media & performance odchodzi z firmy. Decyzja ta wynika z powyższych zmian w strukturze organizacyjnej.

 • 1
Dentsu Polska nowa struktura

Dentsu Polska z nową strukturąReklama