Chris Jansen nowym dyrektorem generalnym grupy Kantar

Nowy dyrektor generalny grupy KantarWróć do Chris Jansen nowym dyrektorem generalnym grupy Kantar