Personalia

Awanse i zmiany w zespole komunikacji korporacyjnej Agory

Od kwietnia 2021 r. Agata Staniszewska, rzecznik prasowy Agory, jest jednocześnie zastępcą dyrektora ds. komunikacji korporacyjnej spółki. Dyrektorem komunikacji jest od wielu lat Nina Graboś, łącząca od listopada 2020 r. zadania szefowej zespołu ds. PR i relacji inwestorskich z rolą szefa biura zarządu firmy.

Oprócz tego od lutego 2021 r. Anna Fidos jako specjalista w zespole komunikacji korporacyjnej Agory odpowiada za projekty z obszaru PR i CSR. Wcześniej, w styczniu 2021 r. do działu komunikacji korporacyjnej spółki dołączyła Bożena Josypenko. Z kolei w lutym powróciła po dłuższej nieobecności Paulina Rydzek.

Agata Staniszewska jako zastępca dyrektora ds. komunikacji korporacyjnej spółki będzie wspierać Ninę Graboś głównie w obszarze public relations – w zarządzaniu działaniami PR i w realizacji strategicznych projektów w grupie. Jednocześnie dalej będzie prowadzić projekty z zakresu PR-u korporacyjnego i finansowego, relacji z mediami i kreowania wizerunku publicznego Agory. W codziennych działaniach zajmie się też m.in. wsparciem PR dla projektów cyfryzacyjnych Grupy Agora i działań Grupy Radiowej Agory. Będzie także doradzać w zakresie PR podmiotom w grupie kapitałowej Agory.

Ze spółką jest związana od ponad czternastu lat. Od 2015 r. pełni funkcję rzecznika prasowego. Wcześniej zajmowała się prowadzeniem działań PR i CSR w Instytucie Monitorowania Mediów oraz agencji Pegasus PR.

Dyrektorem ds. komunikacji korporacyjnej jest od 2014 r. Nina Graboś, która nadzoruje obszar relacji inwestorskich i PR oraz biura prasowego spółki. Od listopada 2020 r. jednocześnie kieruje też biurem zarządu Agory. Dotychczasowe zadania z zakresu komunikacji i IR połączyła ze wsparciem zarządu spółki w realizacji kluczowych projektów oraz zapewnieniem sprawnego funkcjonowania biura zarządu jako jego dyrektor.

W Agorze pracuje od 2005 r. W lutym 2009 r. została szefową działu relacji inwestorskich. Poprzednio była sekretarzem spółki w dziale prawnym, a także zastępcą dyrektora pionu projekty specjalne, gdzie odpowiadała za sprzedaż i dystrybucję wydawnictw Agory. Wcześniej pracowała w dziale prawnym TU Allianz Życie Polska oraz w ABN Amro Corporate Finance Polska.

Od lutego 2021 r. Anna Fidos, pracująca w zespole komunikacji korporacyjnej Agory od 2019 r., zajmuje się nie tylko projektami z obszaru PR, ale też społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako specjalista ds. komunikacji i CSR opiekuje się m.in. kwestią prezentowania przez spółkę danych niefinansowych, realizacją strategii CSR Agory oraz komunikacją, w szczególności projektów społecznych i środowiskowych mediów i marek z Grupy Agora. Wcześniej zajmowała się m.in. działaniami PR projektów wydawniczych w agencji Business & Culture.

W styczniu 2021 r. do działu komunikacji korporacyjnej Agory dołączyła Bożena Josypenko. W roli specjalisty ds. komunikacji zajmuje się m.in. wsparciem zespołu w obszarach PR i IR, a także działaniami CSR Agory i ich raportowaniem.

Anna Fidos i Bożena Josypenko wspólnie przygotowały opublikowany w marcu 2021 r. „Raport odpowiedzialności za rok 2020 Grupy Agora oraz spółki Agora”.

Wcześniej przez ponad 12 lat Bożena Josypenko związana była z Bankiem Pekao. Zajmowała się projektami z obszaru badań, komunikacji, CSR, wydarzeń korporacyjnych oraz tymi, w których bank występował w roli partnera lub sponsora. Pracując w Pekao, przez wiele lat odpowiadała m.in. za współpracę banku z Fundacją WOŚP, pracowała przy organizacji Polish House podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos oraz organizowała londyńskie spotkania Investor Day.

W zespole komunikacji Agory pracuje też Paulina Rydzek, która powróciła do działu po dłuższej nieobecności. Na stanowisku specjalisty ds. komunikacji zajmuje się realizacją działań PR dla mediów i marek z Grupy Agora. Jest związana ze spółką od 2018 r. Wcześniej była specjalistą ds. PR i komunikacji B2B w Stopklatce TV,  pracowała też m.in. w Polskim Instytucie Badań i Innowacji oraz agencji PR Futurama Communication Intelligence.

  • 1
Anna Fidos, Paulina Rydzek, Nina Graboś, Agata Staniszewska, Bożena Josypenko w zespole komunikacji korporacyjnej Agory

Od lewej: Anna Fidos, Paulina Rydzek, Nina Graboś, Agata Staniszewska, Bożena Josypenko w zespole komunikacji korporacyjnej Agory


 

Reklama