Personalia

Awanse na stanowiska dyrektorskie i nowy business development director w WebTalk

Agencja WebTalk rozwija zespół dyrektorski w ramach dotychczasowej struktury oraz tworzy nowe stanowisko. Zmiany związane z dynamicznym wzrostem firmy obejmują awansowanie Klaudii Traczyk na stanowisko strategy director, Radosława Gorczycy na stanowisko advertising director, a także zatrudnienie Pawła Galińskiego jako business development directora. Adam Skrzypek, client service director, przejął zarządzanie wszystkimi zespołami ds. obsługi klienta.

Klaudia Traczyk związana jest z agencją od 2013 r. Zaczynała od stażu w dziale obsługi klienta. Następnie rozwijała kompetencje w zakresie mediów i reklamy. Od 2016 r. jest odpowiedzialna za tworzenie strategii komunikacji dla obecnych i nowych klientów firmy, dotychczas jako strategy team leader. Ze względu na rozwój działu i stałe zwiększanie jego kompetencji z początkiem bieżącego roku objęła stanowisko strategy director.

Radosław Gorczyca, wcześniej manager ds. reklamy, objął stanowisko advertising directora. Związany jest z WebTalk od 2015 r. i zarządza zespołem prowadzącym oraz optymalizującym kampanie reklamowe dla klientów agencji. Do jego zadań należeć będzie dalszy rozwój działu, przede wszystkim w zakresie kompetencji performance marketingowych.

Na stanowisku client service directora pozostaje Adam Skrzypek, który w ostatnim kwartale 2018 r. przejął zarządzanie wszystkimi zespołami odpowiedzialnymi za obsługę klienta. Związany jest z WebTalk od 2014 r. Od tego czasu sukcesywnie zwiększał kompetencje i angażował się w rozwój zespołu, który obecnie tworzy 25 osób.

Nowym dyrektorem w strukturach WebTalk został Paweł Galiński, który dołączył do zespołu w lutym. Od 2012 r. pracował w warszawskim studiu produkcyjnym i postprodukcyjnym Artcore, ostatnio jako dyrektor działu produkcji i sprzedaży. Od lutego 2018 r. związany był z agencją reklamową Brand New Heaven, w której pełnił funkcję szefa strategii. W WebTalk objął nowo utworzone stanowisko business development directora. Do jego obowiązków należeć będzie budowa i rozwijanie relacji z obecnymi oraz nowymi klientami agencji.

  • 4

Adam Skrzypek

Klaudia Traczyk

Paweł Galiński

Radosław GorczycaReklama