Personalia

Anna Szaluś szefową działu reklamy w wydawnictwie Zwierciadło

Od 1 października Anna Szaluś kieruje działem reklamy wydawnictwa Zwierciadło. Jej zastępcą została Anna Ruszkowska, dotychczasowa menedżer ds. klientów kluczowych.

Nowa dyrektor działu reklamy od 2011 r. pełniła funkcję menedżera ds. klientów kluczowych. Wcześniej przez 7 lat pracowała w wydawnictwie G+J Polska na stanowisku specjalisty ds. reklamy.Reklama