Personalia

Anna Simon w zarządzie Związku Firm Public Relations

8 sierpnia odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie Związku Firm PR, na którym wybrano nowego członka zarządu ZFPR. Funkcję skarbnika i wiceprezesa objęła Anna Simon, managing director w agencji Komunikacja Plus PR, wchodzącej w skład Grupy Komunikacja Plus.

Anna Simon specjalizuje się w:

  • strategicznym doradztwie wizerunkowym;
  • PR korporacyjnym;
  • realizacji projektów z obszaru społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;
  • prowadzeniu szkoleń i warsztatów.

Odpowiadała za opracowanie i wdrażanie strategii komunikacji dla największych marek z sektora retail, telekomunikacji, finansów. W Komunikacji Plus odpowiada za rozwój trzech linii merytorycznych agencji: PR korporacyjnego, produktowego i social mediów.

Jest absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Civitas, Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła studia doktorskie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Cergy-Pontoise w Paryżu. Wykładowczyni akademicka, autorka publikacji z obszaru CSR, zrównoważonego rozwoju i etyki biznesu.

Zastąpiła Małgorzatę Bogusz, head of public affairs i partner w agencji Vision Group. Pełniła ona funkcję skarbnika i wiceprezesa w zarządzie ZFPR w latach 2021–2022. Złożyła rezygnację z członkostwa w zarządzie ze względu na zaangażowanie kierowanych przez nią organizacji pozarządowych w działalność związaną z niesieniem pomocy humanitarnej na rzecz Ukrainy.

Pozostały skład zarządu ZFPR na lata 2022–2024 nie zmienia się. Funkcję prezesa pełni Przemysław Mitraszewski (Lighthouse). Wiceprezeskami są Agnieszka Bacińska (Walk PR) i Katarzyna Życińska (38 Content Communication).

  • 1
Anna Simon

Anna Simon – wiceprezes i skarbnik ZFPRReklama