Personalia

Anna Ciołkowska w zespole zarządzającym WP Media

Na stanowisko CFO w Wirtualna Polska Media awansowała Anna Ciołkowska. Dołączyła jednocześnie do zespołu zarządzającego spółki. Będzie odpowiedzialna m.in. za prawidłową realizację strategii i przepływy finansowe.

Karierę w grupie rozpoczęła w 2008 r. jako zastępca dyrektora finansowego O2. Odpowiadała za płynność finansową spółki i wdrożenie systemów kontrolingowych. Następnie po połączeniu O2 z WP została dyrektorem działu sprawozdawczości i zarządzania przepływami pieniężnymi. W 2014 r. uczestniczyła w procesie wejścia WP Holding na Giełdę Papierów Wartościowych, a później odpowiadała za realizację obowiązków sprawozdawczych.

W kwietniu 2019 r. została zastępcą CFO w WP Holding. Bierze udział w projektach pozyskiwania finansowania zewnętrznego i zarządza przepływami pieniężnymi holdingu. Po awansie do zespołu zarządzającego WP Media jako CFO zajmie się dodatkowo bieżącym zarządzaniem finansami spółki, dbaniem o jej prawidłowy rozwój i realizacją wyznaczonej przez zarząd strategii biznesowej.

Doświadczenie zdobywała w Ernst & Young Audit. W dziale audytu gospodarczego zajmowała się audytem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz audytami systemów kontroli wewnętrznej. Od 2017 r. ma uprawnienia biegłego rewidenta. Jest w trakcie uzyskiwania międzynarodowego certyfikatu ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Ukończyła finanse i bankowość oraz studia doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej.

Zastąpi Iwonę Groszek, która przestała pełnić tę funkcję w październiku 2018 r.Reklama