Personalia

Agnieszka Dyoniziak: z KPMG do Selectivv

Do zespołu Selectivv data tank (działu badań i analiz) dołączyła Agnieszka Dyoniziak. Objęła stanowisko public sector managera.

W związku z coraz większą liczbą projektów opracowywanych na zlecenie administracji publicznej firma zdecydowała się na utworzenie specjalnego działu. Zespołem odpowiedzialnym za obsługę klientów z tego sektora pokieruje właśnie Agnieszka Dyoniziak.

Ma ona ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe związane ze współpracą z administracją publiczną. Wcześniej przez 11 lat pracowała w KPMG Advisory w zespole doradztwa gospodarczego dla sektora publicznego. Realizowała m.in. analizy rynkowe na zlecenie administracji publicznej. Wspierała również klientów w procesie zamówień publicznych.

W lutym 2019 r. dołączyła do Selectivv, gdzie będzie odpowiedzialna za:

  • pozyskiwanie klientów z rynku publicznego,
  • monitorowanie rynku w zakresie ogłaszanych procedur przetargowych,
  • koordynowanie kalendarza terminów postępowań przetargowych,
  • analizę treści specyfikacji przetargowych,
  • pozyskiwanie dokumentów niezbędnych  do przygotowania ofert.

Będzie przy tym współpracować z innymi działami firmy zaangażowanymi w postępowania przetargowe. Na bieżąco będzie również analizować rynek zamówień publicznych.Reklama