Generative engine optimization w agencji Whites - Marketing przy Kawie

Personalia

Agencja Whites powołuje komórkę ds. generative engine optimization (GEO). Na jej czele stanie Krzysztof Kowalczuk-Fijałkowski

W odpowiedzi na zmieniające się trendy w zachowaniach konsumentów, którzy poszukują informacji o marce i produkcie w cyfrowym świecie, agencja digital marketingowa Whites tworzy nową komórkę specjalizującą się w generative engine optimization (GEO). Kierowanie tym przedsięwzięciem obejmie Krzysztof Kowalczuk-Fijałkowski, który pełnił funkcję innovation lead.

Generative engine optimization (GEO) to nowa dziedzina w marketingu cyfrowym. Koncentruje się na optymalizacji treści w taki sposób, aby były one preferowane przez modele AI podczas generowania odpowiedzi na zapytania użytkowników. Kluczowa w tych działaniach jest ekspozycja brandu. Ta strategia jest odpowiedzią na rosnącą rolę sztucznej inteligencji w procesie poszukiwania informacji. Tradycyjne wyszukiwarki, takie jak Google, stopniowo ustępują tu miejsca odpowiedziom generowanym przez AI. Gartner prognozuje, że do 2026 r. wyszukiwarki internetowe odnotują 25-procentowy spadek ruchu na rzecz chatbotów AI i podobnych rozwiązań.

Częścią codziennego użytkowania są już:

  • zaawansowane technologie takie jak Search Generative Experience (SGE) od Google,
  • konkurencyjna wyszukiwarka Perplexity czy Meta AI,
  • chatboty AI typu Google Gemini i OpenAI ChatGPT.

Według Accenture 39% osób w wieku 18–34 lat woli odpowiedzi konwersacyjnej AI od standardowych wyszukiwań w sieci. Nowa komórka GEO Whites będzie prowadzić badania nad czynnikami wpływającymi na widoczność marek i produktów w tych generatywnych platformach.

Generative AI to „natychmiastowa odpowiedź i przejście do konwersacji”. Już nie „standardowy wynik wyszukiwania w postaci linku, który zmusza użytkownika do dalszego researchu”, jak w wyszukiwarce Google – komentuje przyszły szef GEO Whites. – Przejście od SEO do GEO wymaga od nas zrozumienia i przewidywania, jak algorytmy AI interpretują i wybierają treści znajdujące się w stronach internetowych i social media. Otwiera to nowe możliwości dla strategii marketingowych i dotarcia do konsumenta. Generative AI jak SGE wprowadza duże przetasowania w rankingu i ekspozycji brandów. Stanowi to ogromną szansę dla serwisów do zwiększenia widoczności. Chcemy pomóc naszym klientom wykorzystać tę szansę – dodaje.

Krzysztof Kowalczuk-Fijałkowski to doświadczony ekspert SEO, od dwóch lat odpowiedzialny także za innowacje i automatyzację procesów w Whites. Jego kompetencje są kluczowe dla naszych planów rozwoju w obszarze generative engine optimization. Dzięki nowemu podejściu jesteśmy w stanie wspierać naszych klientów w dopasowaniu strategii do dynamicznie zmieniającego się środowiska cyfrowego – mówi Maciej Woźniak, CEO Whites.

  • 1
Generative engine optimization w Whites


Reklama