Dyrektor operacyjny – poszukuje go SAR - Marketing przy Kawie

Dyrektor operacyjny

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Warszawa

Dodano: 18.06.2024

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR ogłasza rekrutację na stanowisko dyrektor operacyjny/dyrektorka operacyjna. Szukamy doświadczonego lidera, który wniesie świeże spojrzenie i dynamicznie wesprze rozwój organizacji.

Idealny kandydat powinien posiadać doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz umiejętności w zakresie HR, takie jak:

 • ewaluacje,
 • feedbacki,
 • motywacja i rozwój pracowników.

Osoba na tym stanowisku powinna również zająć się:

 • uporządkowaniem kwestii związanych z siatką wynagrodzeń,
 • współtworzeniem i planowaniem budżetu, uwzględniając przychody z różnych źródeł.

Kandydat powinien:

 • łączyć umiejętności menedżerskie i przywódcze,
 • wykazywać strategiczne podejście do działalności SAR,
 • dążyć do synergii różnych obszarów naszej działalności.

Ważna jest charyzma i umiejętność budowania relacji, co przełoży się na szacunek ze strony agencji, klientów i partnerów.

Nowy dyrektor operacyjny/dyrektorka operacyjna powinien mieć umiejętność:

 • łączenia ludzi,
 • budowania relacji,
 • kontynuowania wysokiego poziomu etyki wypracowanego przez SAR.

Jeżeli jesteś osobą, która mogłaby się sprawdzić na podobnym stanowisku, wyślij swoje zawodowe resume oraz list motywacyjny na adres rekrutacja@sar.org.pl. Być może razem będziemy działać na rzecz rozwoju branży komunikacji marketingowej w Polsce.

W skład zespołu odpowiedzialnego ze strony SAR za konkurs wchodzą:

 • Paweł Tyszkiewicz, dyrektor zarządzający SAR,
 • Marcin Gaworski, prezes zarządu SAR, CEO 180Heartbeats+Jung v. Matt,
 • Michał Kazimierczak, członek zarządu SAR, dyrektor zarządzający Heart & Brain Warsaw.

Do współpracy przy tym konkursie SAR zaprosił ekspertkę branżową zajmującą się m.in. rekrutacjami – Zuzannę Warowną-Toruńską.

Rolą ekspertki będzie w szczególności:

 • Przygotowanie profilu/opisu stanowiska kandydata/kandydatki.
 • Analiza aplikacji/CV przychodzących w odpowiedzi na ogłoszenia zamieszczone w kanałach własnych SAR-u (WWW, FB, LinkedIn) oraz na portalach branżowych. Komunikacja z osobami, które wyślą swoją aplikację.
 • Poszukiwania kandydatów metodą direct search.
 • Rozmowy pogłębione (online) z wybranymi osobami, mające ocenić dopasowanie kandydatów/kandydatek do profilu określonego w opisie stanowiska.
 • Udzielenie feedbacku kandydatom/kandydatkom, z którymi przeprowadzone zostały rozmowy pogłębione.
 • Przygotowanie oraz omówienie z reprezentacją SAR-u rekomendacji (nie mniej niż 3) kandydatów/kandydatek.
 • Umówienie spotkań reprezentacji SAR-u z wybranymi kandydatkami/kandydatami.
 • Bieżące wsparcie dla SAR-u podczas trwania konkursu.

Harmonogram konkursu:

 • 18.06.2024 – start rekrutacji (ogłoszenia w kanałach komunikacji SAR, na portalach branżowych oraz poszukiwania metodą direct search).
 • do 1.07.2024 – przesyłanie aplikacji (CV w języku polskim) uwzględniających zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • do 24.07.2024 – rozmowy pogłębione z wybranymi kandydatami/kandydatkami prowadzone przez Zuzannę Warowną-Toruńską.
 • do 29.07.2024 – przesłanie przez Zuzannę Warowną-Toruńską rekomendacji do SAR-u.
 • sierpień 2024: rozmowy SAR-u z kandydatami, wybór kandydata/kandydatki i przekazanie feedbacku osobom, które były rekomendowane, ale którym nie złożono oferty.

Ze względu na okres wakacyjny i związaną z tym dostępnością kandydatów/kandydatek SAR zastrzega możliwość wydłużenia fazy rozmów z osobami zainteresowanymi udziałem w konkursie – w takim wypadku konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do końca września 2024.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów:
Niniejszym oświadczam, iż zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
Wskazuję, że dane osobowe podaję w sposób dobrowolny i oświadczam, iż są one zgodne z prawdą.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o wszelkich przysługujących mi prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Jedna oferta pracy

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
Stanowisko
Dyrektor operacyjny
Miejsce
Warszawa
Data dodania
18.06.2024 
Więcej informacji

Szukasz pracownika?

Skorzystaj z naszej oferty – dowiedz się więcej

Informacje z rynku pracy również w sekcji Personalia

Personalia