Związek Miast Polskich z kampanią w roku 30-lecia samorządu terytorialnego
  • 0
  • 12
24.02.2020

Związek Miast Polskich z kampanią w roku 30-lecia samorządu terytorialnego

„Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego” – to hasło kampanii wizerunkowej Związku Miast Polskich. Działania podkreślają znaczenie współpracy środowiska samorządowego, mają wzmacniać poczucie wspólnotowości i wskazywać, że członkostwo w związku przynosi korzyści płynące ze współdziałania pomiędzy miastami. To szczególnie ważne w roku, w którym obchodzimy 30-lecie samorządu terytorialnego.

27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze całkowicie wolne wybory do rad gmin. Były one efektem uchwalonej 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie terytorialnym, która została przygotowana przez Senat RP wyłoniony w wyborach 4 czerwca 1989 r.

Kampania ma charakter ogólnopolski, a za sprawą miast członkowskich ZMP również lokalny. Przekaz zostanie skierowany do całego środowiska samorządowego ZMP, jak i do miast, które nie są jeszcze członkami związku. Odbiorcami komunikatów staną się również mieszkańcy polskich miast. W przedsięwzięcie zaangażowało się 165 miast członkowskich ZMP, które zadeklarowały współpracę i aktywny udział w dystrybucji informacji na szczeblu lokalnym.

Współcześnie to właśnie miasta na całym świecie biorą na swoje barki rozwiązywanie największych problemów i wyzwań. W ramach różnych sieci współpracy uczymy się od siebie nawzajem, czerpiemy inspiracje i kształtujemy lepszą rzeczywistość. W tym roku świętujemy 30 lat odrodzenia samorządu terytorialnego w naszym kraju. To doskonała okazja, aby pokazać, że państwo zdecentralizowane, z silnymi władzami lokalnymi to gwarancja zarządzania zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców – mówi prezydent Ciechanowa, sekretarz zarządu ZMP, Krzysztof Kosiński.

Na stronie internetowej www.miasta.pl będą przedstawiane informacje o najważniejszych działaniach i inicjatywach legislacyjnych, które ZMP podejmie w najbliższych miesiącach.

Kampania potrwa od 24 lutego do 10 marca. ZMP i miasta będą jednak prowadzić działania komunikacyjne do majowych obchodów 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego.

Hasłem kampanii jest parafraza dewizy trzech muszkieterów „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” z powieści Aleksandra Dumasa. Została ona zaadaptowana do kontekstu kampanii i brzmi „Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego”. Podmiotem domyślnym tej frazy jest miasto. Aby przekaz był atrakcyjny i intrygujący, hasło zostało przedstawione graficznie w formie ukazującej słowo „zysk”.

Slogany poszczególnych kampanii lokalnych zostały zindywidualizowane. Dzięki temu komunikują one odbiorcom, że beneficjentem zysku ze współpracy miast jest właśnie ich miasto. Przykładowe hasła brzmią:

  • „Wszystkie miasta dla Wrocławia”,
  • „Wszystkie miasta dla Sopotu”,
  • „Wszystkie miasta dla Mielca”.

Grafiki zawierają ikonę symbolizującą charakterystyczny dla miasta obiekt.

W ramach kampanii został przygotowany pakiet grafik do komunikacji ogólnopolskiej oraz 170 zindywidualizowanych grafik dla każdego miasta. Komunikacja obejmie: Internet, portale samorządowe, media społecznościowe, lokalne nośniki reklamowe miast biorących udział
w projekcie (citylighty, miejskie przestrzenie plakatowe i nośniki elektroniczne), działania public relations. Powstaną także publikacje na portalu Onet, Nasze Miasto i w Polska Press.

Kampanii wizerunkowej będą towarzyszyć debaty merytoryczne dotyczące spraw istotnych dla miast, organizowane przez Senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Związek Miast Polskich w Senacie. Poruszone zostaną tematy dotyczące stanu finansów samorządowych, gospodarki odpadami, zmian w ustawach ustrojowych czy roli organizacji samorządowych w polskim życiu publicznym.

Debaty zapoczątkują proces legislacyjny konkretnych projektów ustaw przygotowanych przez ZMP. Prezes związku, senator Zygmunt Frankiewicz wniesie je pod obrady Senatu. Pierwsza debata odbędzie się 2 marca i będzie dotyczyła finansów polskich miast i gmin. Debaty będą transmitowane online na profilu związku na Facebooku i na stronie www.miasta.pl.

Kampanię przygotowały agencje Synergia Creative i More Interactive.

  • 12
Związek Miast Polskich z kampanią w roku 30-lecia samorządu terytorialnego

Związek Miast Polskich prowadzi kampanię „Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego”

Związek Miast Polskich z kampanią w roku 30-lecia samorządu terytorialnego
Związek Miast Polskich z kampanią w roku 30-lecia samorządu terytorialnego
Związek Miast Polskich z kampanią w roku 30-lecia samorządu terytorialnego
Związek Miast Polskich z kampanią w roku 30-lecia samorządu terytorialnego
Związek Miast Polskich z kampanią w roku 30-lecia samorządu terytorialnego
Związek Miast Polskich z kampanią w roku 30-lecia samorządu terytorialnego
Związek Miast Polskich z kampanią w roku 30-lecia samorządu terytorialnego
Związek Miast Polskich z kampanią w roku 30-lecia samorządu terytorialnego
Związek Miast Polskich z kampanią w roku 30-lecia samorządu terytorialnego
Związek Miast Polskich z kampanią w roku 30-lecia samorządu terytorialnego
Związek Miast Polskich z kampanią w roku 30-lecia samorządu terytorialnego

Grzegorz

1 miesiąc temu

Bardziej to akurat przypomina przytyk do Warszawy, że tylko stolica dostaje najwięcej pieniędzy i ma zysk, vs rzeczywiste wplywy z podatków...
Sprytnie to grafik ukrył- niby pozytywną akcja a tu bęc Warszawie.

24 lutego 2020