Żubr znika z etykiet… na rzecz zagrożonych gatunków
  • 0
  • 2
16.08.2019

Żubr znika z etykiet… na rzecz zagrożonych gatunków

Marka piwa Żubr rozpoczęła akcję, której celem jest ochrona zagrożonych gatunków zwierząt. Wizerunek żubra zniknie z puszek i butelek piwa. Ustąpi miejsca trzem gatunkom: wilkowi, rysiowi i sóweczce. Akcja prowadzona jest we współpracy z WWF, jedną z największych światowych organizacji zajmujących się ochroną przyrody.

Marka Żubr jest sponsorem Białowieskiego Parku Narodowego. Po raz pierwszy jednak włącza się w działania na rzecz ochrony przyrody na tak dużą skalę. Bohater marki w reklamach wielokrotnie pokazywany był w roli opiekuna i obrońcy mieszkańców puszczy. Teraz ma stać się nim naprawdę.

Żubr przekaże fundacji WWF Polska milion złotych na wsparcie programów ochronnych wilka, rysia i sóweczki. Wszystkie te prawnie chronione gatunki zamieszkują Puszczę Białowieską. Wszystkie też staną się bohaterami reklamy, która będzie towarzyszyć tej CSR-owej kampanii.

Celem działań pod hasłem „Żubr ratuje życie zagrożonych gatunków” jest uświadomienie Polakom, jak niezwykłe zwierzęta zamieszkują nasze lasy i jak bardzo potrzebują ochrony. Marka razem z Fundacją WWF Polska podejmują działania na rzecz ochrony gatunków i ich siedlisk – najcenniejszych przyrodniczo lasów w Polsce.

To od nas ludzi zależy, czy będziemy żyć w świecie, w którym będzie także miejsce dla przyrody i jej mieszkańców, czy jedynym drapieżnikiem zostaniemy my. Wilk to gatunek, który był na skraju wyginięcia. Rysiowi nizinnemu nadal to grozi, a dom sóweczki ginie na naszych oczach. Cieszymy się, że marka Żubr razem z nami zawalczy o przetrwanie tych gatunków – mówi Mirosław Proppé, prezes Fundacji.

Gatunki, które pomoże chronić marka Żubr:

Wilk (Canis lupus). Jego populacja w Polsce liczy około 2000 osobników.
Fragmentacja jego naturalnych siedlisk postępuje szczególnie poprzez rozwój sieci dróg ekspresowych i autostrad.

Ludzie obawiają się wilków m.in. przez wzgląd na swoje hodowle zwierząt gospodarskich. Szkodom może zapobiegać stosowanie np. pastuchów elektrycznych i psów stróżujących). Warto podkreślić, że wilki generalnie nie zagrażają człowiekowi. Problem nieuzasadnionych kulturowych i medialnych stereotypów na temat wilka może spowodować brak społecznej akceptacji dla tego zwierzęcia.

Potrzebne są:

  • działania informacyjno-edukacyjne na temat wilków,
  • pomoc hodowcom w efektywnym zabezpieczaniu zwierząt gospodarskich.

Ryś (Lynx lynx). Ryś nizinny – 40 osobników. Ogólna liczba rysiów w Polsce – około 200 osobników. To wymagający gatunek. Potrzebuje rozległych i trudnodostępnych obszarów leśnych, gdzie odnajdzie spokój potrzebny do tego, by móc swobodnie się rozmnażać i żyć. Utrudnieniami w tym są: rozwój infrastruktury drogowej oraz powstawanie nowych zabudowań. Zagrożeniem jest również śmiertelność rysi na drogach.

Potrzebne są:

  • dbałość o siedliska, korytarze migracyjne i bazę̨ pokarmową rysia,
  • programy reintrodukcji rysia nizinnego.

Sóweczka (Glaucidium passerinum). Jej populacja w Polsce to 1000–1500 par lęgowych. Ta najmniejsza sowa europejska występuje głównie w lasach iglastych, gniazduje w dziuplach starych drzew. Życie sóweczki może być zakłócane przez wycinanie starych fragmentów lasów, ze starymi drzewami dziuplastymi.

Potrzebne jest:

  • dbanie o bezpieczny dom dla sóweczki – o najstarsze, a zarazem najcenniejsze przyrodniczo fragmenty lasów w Polsce.
  • 2

Marka Żubr czasowo rezygnuje z żubra na etykiecie piwa. Zamiast niego są tam: wilk, ryś i sóweczka.

Ewa

4 tygodnie temu

<3 piękna kampania CSR

 

14 sierpnia 2019