Zrównoważenie kompetencji z etycznym zachowaniem. Wyniki badania „Edelman Trust Barometer 2020”
 • 0
 • 1
21.01.2020

Zrównoważenie kompetencji z etycznym zachowaniem. Wyniki badania „Edelman Trust Barometer 2020”

56% badanych uważa, że kapitalizm w obecnej formie wyrządza więcej szkody niż pożytku na świecie. 83% pracowników boi się utraty pracy. Biznes wypełnia lukę zaufania pozostawioną przez rząd: staje się najbardziej zaufaną instytucją. Żadna z czterech instytucji – rząd, biznes, organizacje pozarządowe, media – nie jest postrzegana zarówno jako kompetentna, jak i etyczna. To główne wnioski z badania „Edelman Trust Barometer 2020”.

Według najnowszych wyników ogólny wskaźnik zaufania Trust Index wzrósł w porównaniu do ubiegłego roku o 1 p.p. Globalnie wynosi 54 punkty. Przy założeniu badawczym, że o zaufaniu mówimy przy uzyskania minimum 60 p., a wynik pomiędzy 50 a 59 traktujemy jako poziom neutralny, nadal panuje brak zaufania do głównych instytucji publicznych: rządu, biznesu, organizacji pozarządowych, mediów.

Niezmiennie od lat dużo bardziej ufamy organizacjom pozarządowym (58 p., wzrost o 1 p.) i biznesowi (58 p., wzrost o 1 p.) niż rządowi i mediom (obie instytucje 49 p., wzrost o 1 p.). Co istotne, jesteśmy bardziej skłonni ufać władzom lokalnym niż centralnym.

W dwunastu krajach (na 26 badanych) ogólny poziom zaufania wynosi mniej niż 50 p. Najmniej ufni są, podobnie jak rok temu, Rosjanie (30 p.), a także Japończycy (42 p.) i obywatele Wielkiej Brytanii (42 p.). Najwyższe wartości Trust Index odnotowano w Chinach (82 p.), Indiach (79 p.) oraz Indonezji (73 p.).

Mimo silnej globalnej gospodarki oraz niemal pełnego zatrudnienia utrzymujący się brak zaufania może mieć źródło w obawie ludzi przed przyszłością i ich rolą w niej. Powinno to być odczytywane jako sygnał ostrzegawczy dla instytucji. Te powinny przyjąć nową drogę efektywnego budowania zaufania: zrównoważenia kompetencji z etycznym zachowaniem.

Obawa o przyszłość
Większość respondentów pracujących na rozwiniętych rynkach nie wierzy, że będzie im się lepiej wiodło w ciągu pięciu lat. Ponad połowa badanych (56%) w kontekście globalnym uważa, że kapitalizm w obecnej formie robi więcej złego niż dobrego.

Żyjemy w paradoksie zaufania. Odkąd 20 lat temu zaczęliśmy mierzyć zaufanie, wzrost gospodarczy sprzyjał wzrostowi zaufania. Ta tendencja nadal jest obecna w Azji i na Bliskim Wschodzie, ale nie na rynkach rozwiniętych, gdzie to nierówność dochodu narodowego jest teraz ważniejszym czynnikiem. Lęki i obawy tłumią nadzieję, a długotrwałe założenia, że ciężka praca prowadzi do awansu społecznego, już nie obowiązują – powiedział Richard Edelman, CEO Edelmana.

Najnowszy „Edelman Trust Barometer” wykazał, że wśród badanych społeczeństw istnieją głęboko zakorzenione obawy o przyszłość. 83% pracowników boi się utraty pracy w wyniku:

 • tzw. zjawiska gig economy, czyli zatrudniania tymczasowych, zewnętrznych i niezależnych pracowników,
 • zbliżającej się recesji,
 • braku umiejętności,
 • tańszej konkurencji z zagranicy, a w szczególności imigrantów gotowych pracować za dużo niższe stawki,
 • postępującej automatyzacji,
 • przenoszenia miejsc pracy do innych krajów.

Choć sektor technologiczny nadal pozostaje najbardziej zaufaną branżą (75 p.), odnotował on 4-punktowy spadek. Na dodatek badani boją się, że tempo zmian w technologii jest zbyt wysokie (61 p.).

Duże oczekiwania wobec prezesów
Biznes obok organizacji pozarządowych jest instytucją obdarzoną największym zaufaniem, a jednocześnie ma największą swobodę działania. To on musi więc przejąć inicjatywę w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Jego najpilniejsze zadania są jasne. Przytłaczająca liczba respondentów uważa, że obowiązkiem biznesu jest płacenie godziwych wynagrodzeń (83%) i zapewnianie przekwalifikowania dla tych, których stanowiska są zagrożone ze względu na automatyzację (79%). Jednak mniej niż jedna trzecia badanych jest przekonana, że biznes sprosta tym wyzwaniom.

Biznes nie może być już więcej takim biznesem, jak dotychczas, skupiającym się wyłącznie na zyskach akcjonariuszy. W czasach, gdy 73% pracowników twierdzi, że chce zmieniać społeczeństwo, a prawie dwie trzecie konsumentów deklaruje, że dokonuje wyborów zgodnie ze swoimi przekonaniami, prezesi rozumieją, że ich rola w kierowaniu firmą się zmieniła – dodaje Edelman.

Obecnie oczekuje się, że prezesi będą autentycznymi liderami biorącymi na siebie odpowiedzialność. 92% pracowników uważa, że prezesi powinni zabierać głos w sprawach ważnych dla społeczeństwa, w tym w kwestiach:

 • przekwalifikowania się pracowników,
 • etycznego wykorzystania technologii,
 • nierówności dochodów.

Trzy czwarte badanych uważa, że CEO powinni przejąć inicjatywę w kwestii zmian, zamiast czekać, aż narzuci je rząd.

Kompetencje i etyka nie idą w parze
Zmieniające się społeczne oczekiwania wobec instytucji doprowadziły globalną sieć Edelman do opracowania specjalnego modelu pomiaru zaufania. Oznacza to, że zaufanie przyznawane jest na podstawie dwóch różnych atrybutów:

 • kompetencji, tj. spełniania obietnic,
 • etycznego zachowania, czyli robienia właściwych rzeczy i działania na rzecz poprawy życia społeczeństwa.

Tegoroczne wyniki pokazują, że żadna z czterech instytucji nie jest postrzegana zarówno jako kompetentna, jak i etyczna. Tylko biznes postrzegany jest jako kompetentny, mając ogromną, 54-punktową przewagę nad rządem (64 p. vs 10 p.). Z kolei jedynie organizacje pozarządowe uznawane są za etyczne i górują w tej kwestii nad rządem (różnica 31-punktowa) oraz biznesem (różnica 25-punktowa). Zarówno rząd, jak i media postrzegane są jako niekompetentne i nieetyczne.

Po zbadaniu 40 globalnych firm okazało się, że czynniki etyczne, takie jak uczciwość, rzetelność, niezawodność oraz cel, stanowią 76% kapitału zaufania w biznesie. Kompetencje to 24%.

Badanie ujawniło, że najbardziej ufamy firmom rodzinnym (67%), a najmniej państwowym (52%). Wierzymy więc, że tym pierwszym przyświecają wyższe wartości, że kierują się one jasnymi, etycznymi zasadami i że pracownicy mogą liczyć na uczciwe traktowanie, stosunki zbliżone do rodzinnych.

Rosnący strach przed fake newsami
Wyniki „ETB 2020” wykazały, że tradycyjne media oraz wyszukiwarki internetowe postrzegane są jako tak samo wiarygodne źródło informacji – na poziomie 61 p. (spadek o 4 p.p. w stosunku do ubiegłego roku). Nadal nie mamy zaufania do informacji podawanych w mediach społecznościowych. Obecnie wynosi ono 40 p., tj. o 3 mniej niż w 2019 r.

Podobnie jak w ubiegłych latach, ponad połowa badanych uważa, że media nie dbają należycie o jakość podawanych przez siebie informacji, a tym samym przekazują nieprawdziwe wiadomości. 76% respondentów obawia się fake newsów (wzrost o 6% w ciągu dwóch lat), a także tego, że będą one wykorzystywane jako broń w walce o wpływy.

Cały raport w języku angielskim dostępny jest na stronie www.edelman.com.

O badaniu
„Edelman Trust Barometer” to międzynarodowe badanie zaufania i wiarygodności, realizowane od dwudziestu lat przez firmę Edelman. Tegoroczny sondaż został przeprowadzony na grupie 34 tys. respondentów w 28 krajach w okresie od 19 października do 18 listopada 2019 r.

 • 1
„Edelman Trust Barometer 2020”

„Edelman Trust Barometer 2020” pokazuje potrzebę zrównoważenia kompetencji z etycznym zachowaniem

21 stycznia 2020

 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
21.01.2020

Internauci nie rozumieją mechanizmów marketingowych online – raport z badania SEOptimize.pl

Budowanie marki w Internecie jest dużym wyzwaniem. Działania takie jak pozycjonowanie, reklama czy komunikacja w mediach społecznościowych są skuteczne, a efektem jest zbudowanie trwałego zaufania do marki. Wiedza na temat mechanizmów, które decydują o tym, jakie treści wyświetlane są aktywnym internautom, jest niewielka. Pokazało to badanie przeprowadzone na zlecenie SEOptimize.pl.

 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
21.01.2020

Reputacja stanowi 63% wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Badanie firmy Weber Shandwick

Według badania przeprowadzonego przez Weber Shandwick reputacja ma coraz większe znaczenie. Staje się jednym z najważniejszych czynników wpływających na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Zdaniem ankietowanych przedstawicieli wyższych kadr kierowniczych stanowi średnio 63% wartości rynkowej ich przedsiębiorstw. 91% badanych twierdzi, że ma istotne znaczenie dla kierownictwa najwyższego szczebla. Dotyczy to zwłaszcza spółek notowanych na giełdzie oraz firm o międzynarodowym zasięgu.