Znamy zwycięzców Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2021
 • 0
 • 1
5.11.2021

Znamy zwycięzców Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2021

4 listopada odbyła się gala 15. edycji Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju. Nagrodzono najlepsze raporty obejmujące dane niefinansowe za rok 2020. Nagrodę główną otrzymały Żabka Polska i ING Bank Śląski. Wyróżniono firmy: Allegro, CCC, Globe Trade Center, Solaris Bus and Coach.

Konkursowi przyświecają idee:

 • upowszechniania i zwiększania znaczenia tematyki zrównoważonego rozwoju,
 • promocji raportowania niefinansowego w Polsce i wskazania dobrych praktyk w tym obszarze.

W ramach konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte jury złożone z ekspertów w dziedzinie m.in. ekonomii, ochrony środowiska i spraw społecznych nagrodziło firmy i organizacje za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Były to raporty obejmujące działania za rok 2020. Zgłoszone publikacje oceniano pod względem kompletności, wiarygodności i komunikacji.

W jubileuszowej edycji projektu jury oceniało 55 publikacji. Wśród nich można wymienić m.in. 11 debiutów, 15 raportów zintegrowanych oraz 8 raportów organizacji pozabiznesowych. Wszystkie zgłoszone publikacje przeczytać można w bibliotece raportów dostępnej na stronie www.raportyzr.pl.

Znamy już zwycięzców 15. edycji Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju. Serdecznie gratuluję więc wszystkim nagrodzonym organizacjom. Jury konkursu z radością obserwuje rosnący poziom raportowania. Jeszcze bardziej może nas cieszyć tylko zwiększające się grono zaangażowanych organizacji i już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.

Konkurs realizowany w partnerstwie z firmą Deloitte to inicjatywa wspierająca biznes na drodze do zrównoważonego rozwoju, która jest jedyną perspektywą na realną przyszłość. Rzeczywistość przynosi wciąż nowe dylematy, których rozwiązanie jest niemożliwe bez zaangażowania biznesu. Raporty podsumowują odpowiedzi firm na wiele wyzwań. Liczę więc, że raportów będzie coraz więcej i będą coraz ciekawsze. Dla dobra nas wszystkich i biznesu – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wyniki Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2021
Nagrodę główną w kategorii Raport Zintegrowany otrzymał ING Bank Śląski. Doceniono go „za raport łączący perspektywę finansową i pozafinansową, oddający specyfikę działalności, odpowiadający na oczekiwania kluczowych interesariuszy, pokazujący rozwój strategii w oparciu o mierzalne cele, wreszcie łatwy i przystępny w odbiorze przy jednoczesnej kompleksowości”.

Nagrodę główną w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju „za czytelny i zrozumiały raport, jasno pokazujący misję, wizję rozwoju i strategię ESG firmy, za precyzyjnie opisany model biznesowy i praktyczne streszczenie zarządcze” otrzymała Żabka Polska.

Nagrodę za Najlepszy Debiut otrzymał Solaris Bus and Coach. Jury przyznało nagrodę „za raport zawierający dużo dobrze przygotowanych informacji, z czytelnym układem treści, konkretnym zestawem działań w obszarze SDG i ciekawie opisaną rolę firmy w zeroemisyjnej przyszłości”.

Wyróżnienie Najlepszy Debiut „za bardzo dobry, czytelny dla odbiorców i przejrzysty raport obejmujący kluczowe kwestie ESG” otrzymał Globe Trade Center.

Wyróżnienie w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju „za nowoczesną formułę raportowania online” otrzymało Allegro. Wyróżnienie w tej samej kategorii „za duży postęp firmy w procesie raportowania, za publikację pokazującą rolę zrównoważonego rozwoju w strategii biznesowej firmy, za szczególnie dobrze przedstawione kwestie ochrony środowiska i obiegu materiałowego” otrzymało CCC.

Nagrodę w kategorii Najlepszy Raport Organizacji Pozabiznesowej otrzymało Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Jury umotywowało wybór: „za raport ciekawy w formie i treści, precyzyjnie opisujący skalę i zasady działania organizacji oraz dobrze pokazujący relacje z interesariuszami”.

Ponadto Nagrodę Specjalną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie otrzymał ING Bank Śląski. W ramach konkursu przewidziana została również nagroda internautów, którą zgodnie z wynikiem głosowania przyznano Allegro.

Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju rozpoczął się 15 lat temu pod nazwą Raporty Społeczne. Była to wspólna inicjatywa FOB oraz zespołu ds. zrównoważonego rozwoju prowadzonego przez Irenę Picholę. W tym czasie niezależne jury złożone z kluczowych ekspertów rynku (przedstawiciele ministerstwa, GPW, EBRD, ACCA, SEG, Federacji Konsumentów, mediów, organizacji pozarządowych) poddało ocenie blisko 500 raportów ESG, zintegrowanych i klimatycznych. Przez 15 lat wydarzenie znacząco ewoluowało, nie tylko pod względem nazewnictwa. Zmienił się przede wszystkim sposób myślenia biznesu o raportowaniu niefinansowym oraz jakość tych raportów. W 2006 r. tylko nieliczne firmy raportowały zgodnie ze standardem GRI. Dziś jest to powszechna praktyka.

W tym roku do konkursu wpłynęły zgłoszenia bardzo dobrej jakości, które w uporządkowany sposób prezentują działania firmy w zakresie ESG. Od wielu lat doradzamy firmom w tym zakresie i na podstawie ponad stu zrealizowanych projektów wiemy, że za dobrym raportem stoi dojrzały proces, zaangażowanie przedstawiciela zarządu i kluczowej kadry, a także przemyślana strategia zrównoważonego rozwoju czy dekarbonizacji. Firmy, które będą konsekwentnie podążały tą drogą, mogą stać się punktem odniesienia dla innych podmiotów, które będą szukać inspiracji, przygotowując się do rosnących wymagań regulatorów, w tym CSRD. Liderzy wygrają też walkę o klientów, którzy coraz uważniej przyglądają się konkretnym działaniom firm w zakresie zrównoważonego rozwoju, a nie tylko ich deklaracjom – mówi Maria Ibisz, starsza menedżerka w zespole ds. zrównoważonego rozwoju, Deloitte Central Europe.

Jubileuszowa edycja konkursu prowadzonego od 2007 r. została wyróżniona także poprzez wprowadzenie nowej nazwy projektu – Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju (wcześniej: Konkurs Raporty Społeczne).

 • 1
Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2021

Ogłoszono zwycięzców Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2021

5 listopada 2021

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
5.11.2021

Organizacje branżowe apelują o zaniechanie prac nad tzw. Ustawą wolnościową

Przedstawiciele ośmiu organizacji branżowych działających na rzecz branży internetowej w Polsce wystosowały list otwarty do Ministra Sprawiedliwości. Postulują zaniechanie prac nad projektem ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych (tzw. Ustawą wolnościową). List otwarty podpisali reprezentanci: Business Centre Club, Cyfrowej Polski, IAA Polska, IAB Polska, Izby Wydawców Prasy, Konfederacji Lewiatan, Krajowej Izba Gospodarczej, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
5.11.2021

Szczęśliwa 7 – Gaming na Giełdzie VII już w połowie listopada

Przedstawiciele spółek gamingowych odpowiedzą na pytania o marketing: Jak reklamować gry? Jak wygląda współpraca z influencerami? Czy targi i wydarzenia stacjonarne przetrwały okres pandemii? Wśród gości nie zabraknie prezesów m.in. Bloober Team, Creepy Jar, PlayWay i People Can Fly. Transmisja na żywo będzie dostępna na stronie wydarzenia na Facebooku oraz stronach współorganizatorów – StockWatch.pl, GPW i Polskigamedev.pl.