Znamy laureatów XXIII edycji konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”
 • 0
 • 1
11.09.2020

Znamy laureatów XXIII edycji konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”

9 września odbyła się XXIII gala konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”, w czasie której wyłoniono 11 laureatów. To firmy, które w 2019 r. zrealizowały najciekawsze projekty społeczne. Dodatkowo przyznano 6 wyróżnień specjalnych dla społecznych inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii Covid-19.

Laureaci XXIII edycji konkursu „Dobroczyńca Roku”:

 • Rozwój lokalny: Mondi Świecie nominowana przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej. Nagrodzona za „wieloletnią i konsekwentną współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, a zwłaszcza za zaangażowanie w liczne przedsięwzięcia służące społeczności gminy Świecie”.
 • Fundacja korporacyjna: Fundacja LPP nominowana przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Fundacja wsparła program streetworkerski bonami upominkowymi o wartości 6 tys. zł do wykorzystania w salonach sieci LPP. Celem było wyposażenie pracowników terenowych w ubrania ochronne oraz przeprowadzenie zbiórki odzieży używanej, która w 2019 r. w ilości ponad 3 ton trafiła do prawie tysiąca podopiecznych towarzystwa.
 • Ekologia – duża firma: PwC nominowana przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy. We współpracy ze stowarzyszeniem firma podjęła działania na rzecz systematycznej edukacji zwiększającej świadomość ekologiczną Polaków. Stworzyła program wolontariatu pracowniczego „Biznes kontra smog” i przeprowadziła bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży.
 • Edukacja – mała i średnia firma: Little Frog nominowana przez Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej. Nagrodzona za wspieranie organizacji w przeciwdziałaniu bezrobociu i rozwijaniu przedsiębiorczości w regionie Dolnego Śląska. W tym m.in. wspieranie dzieci z grupy cyrkowej Kids New Circus Wrocław, kupienie i uszycie strojów, sfinansowanie posiłków, a także wsparcie logistyczne podczas występów.
 • Edukacja – duża firma: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie nominowana przez Fundację Digital University. Nagrodzona za „wspieranie rozwoju umiejętności i kompetencji cyfrowych wśród młodzieży”. Firma współpracowała z projektem „Uniwersytet sukcesu” i wsparła go finansowo. Uniwersytet zaprojektowany jest z myślą o wchodzących w dorosłość dziewczynach z domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, jak i rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej.
 • Pomoc społeczna – mała i średnia firma: Wena Biuro Rachunkowe Maria Jaśkiewicz-Marciniak, nominowana przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej Świetlikowo. Nagrodzona za „wieloletnie wsparcie działań Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych działającej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem”. Firma m.in. zorganizowała bezpłatne sesje rozliczania się z podatku oraz nieodpłatnie przekazała materiały biurowe i papiernicze na potrzeby lokalnego Klubu Rodzica.
 • Pomoc społeczna – duża firma: FM Logistic nominowana przez Fundację Samodzielni Robinsonowie. Nagrodzona za objęcie opieką młodzieży z instytucji opieki zastępczej, w tym organizację staży dla 22 młodych osób. Podczas staży pracownicy firmy byli ich mentorami, dzielili się wiedzą i doświadczeniem i pokazywali możliwe ścieżki kariery.
 • Zdrowie – mała i średnia firma: Provalliance Poland nominowana przez Fundację Gajusz. Nagrodzona za wspieranie działań fundacji na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin. W tym regularne przekazywanie funduszy na bieżącą pomoc rodzinom będącym pod opieką fundacji, finansowanie leków i drobnego sprzętu medycznego dla hospicjum stacjonarnego i domowego oraz tworzenie fryzur dla mam opiekujących się swoimi ciężko chorymi dziećmi z okazji Dnia Matki.
 • Zdrowie – duża firma: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie nominowana przez Fundację Kapitan Światełko. Nagrodzona za działania na rzecz profilaktyki męskich nowotworów, w tym przekazanie 80 tys. zł na działania związane z badaniami przesiewowymi pod kątem nowotworów jąder i prostaty. Dzięki temu zrealizowano 85 godzin wykładów, a także zorganizowano 43 wydarzenia z bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi dla prawie 5 tys. mężczyzn.
 • Sport – mała i średnia firma: Ligihalowe.pl A. Świerzewski, B. Gendera, nominowana przez Stowarzyszenie Zawsze Aktywni. Nagrodzona za nieodpłatne przekazywanie sprzętu na wydarzenia sportowe, organizację zbiórek charytatywnych oraz reklamowanie inicjatyw stowarzyszenia. Również za przekazanie nagród wartych kilka tysięcy złotych dla podopiecznych ośrodków szkolno-wychowawczych uczestniczących w cyklu darmowych treningów.
 • Sport – duża firma: Citi w Polsce nominowana przez Fundację Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Nagrodzona za realizację działań, których celem jest zmiana społecznego postrzegania niepełnosprawności i popularyzowanie sportu paraolimpijskiego. W tym za organizację spotkania z zawodnikami z Team Citi i zaangażowanie w projekty wolontariackie w 2019 r. ponad 500 wolontariuszy firmy.

Wyżej wymienione firmy mogły być nominowane jedynie przez organizacje pozarządowe. Laureatów wybrała kapituła w składzie:

 • Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
 • dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan,
 • Jerzy Karwelis, publicysta,
 • Kazimierz Krupa, dziennikarz ekonomiczny,
 • Justyna Duriasz-Bułhak, przewodnicząca zarządu Forum Darczyńców,
 • dr Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Anna Potocka-Domin, wiceprezeska Business Centre Club,
 • Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
 • prof. ALK, dr hab. Bolesław Rok, profesor nadzwyczajny, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny Global Compact Network Poland.

Społecznie zaangażowani w walce z epidemią Covid-19
Kryzys wywołany przez pandemię Covid-19 jest bezprecedensowym sprawdzianem społecznej solidarności. W ciągu ostatniego półrocza zainicjowanych zostało wiele programów pomocowych i inicjatyw – od pomocy finansowej dla szpitali, poprzez sieci wzajemnej pomocy, po platformy ułatwiające dzielenie się wiedzą i kompetencjami.

W związku z obecną sytuacją organizatorzy w porozumieniu z audytorem oraz kapitułą konkursu zdecydowali o przyznaniu dodatkowo sześciu wyróżnień specjalnych Społecznie Zaangażowani w Walce z Epidemią Covid-19. Otrzymały je następujące inicjatywy:

 • „Jesteśmy razem. Pomagamy!”. W jej ramach zaangażowano ponad 70 firm i instytucji w zbiórkę środków oraz przekazano ponad 50 mln zł szpitalom i placówkom medycznym w całej Polsce na sprzęt (respiratory i łóżka), środki ochrony osobistej oraz różnorodne wsparcie rzeczowe.
 • Akcja „Nie zwalniajmy”. Celem jest promowanie strategii uwzględniających jak najmniejsze cięcia etatów w obliczu pandemii koronawirusa.
 • Warsaw Genomics. Spółka we współpracy z ponad 30 partnerami zebrała prawie 11 mln zł na wykonanie 27 293 bezpłatnych testów genetycznych na rzecz szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych.
 • „Wzywamy posiłki”. W akcję zaangażowało się ponad 130 mniejszych i większych firm gastronomicznych i restauracji. Wspólnymi siłami dostarczyły bezpłatnie: ponad 230 tys. posiłków, 153 tys. napojów i 100 tys. innych produktów spożywczych do pracowników służby zdrowia.
 • „Biznes szpitalom”. W akcję włączyło się  117 organizacji, które wspólnymi siłami w ciągu 4 tygodni dostarczyły sprzęt taki jak respiratory, kardiomonitory, autoklawy, środki ochrony osobistej oraz usługi dezynfekcji do placówek medycznych. Łączna wartość sprzętu wyniosła około 5 mln zł.
 • „Eksperci pomagają”. To platforma, na której znalazło się ponad 200 ofert pomocy, konsultacji i doradztwa biznesowego dla firm, które w związku z pandemią znalazły się w potrzebie.

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” od ponad dwudziestu trzech lat promuje najbardziej odpowiedzialne, społecznie zaangażowane małe i duże firmy. Organizatorem konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem edycji konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur czuwa audytor – firma EY. Marketing przy Kawie był patronem medialnym konkursu.

 • 1
„Dobroczyńca Roku”

Laureaci konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku”

11 września 2020

10 września 2020