Zmowa na rynku fitness – UOKiK nałożył ponad 32 mln zł kary
 • 0
 • 1
14.01.2021

Zmowa na rynku fitness – UOKiK nałożył ponad 32 mln zł kary

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył kary w łącznej wysokości ponad 32 mln zł na największe sieci fitness, w tym spółkę Benefit Systems, operatora kart MultiSport, za porozumienie ograniczające konkurencję – podział rynku. Ukarano również sześciu menedżerów bezpośrednio zaangażowanych w porozumienie sankcjami w wysokości prawie 800 tys. zł. W efekcie działań przedsiębiorców ograniczono możliwość wyboru sieci, z usług której konsumenci mogli skorzystać.

Postępowanie antymonopolowe w sprawie niedozwolonych praktyk na rynku fitness zostało wszczęte w 2018 r. Postępowanie prowadzone było przeciwko szesnastu spółkom oraz sześciu menedżerom podejrzewanym o bezpośrednią odpowiedzialność za niedozwolone ustalenia. Wykazało, że niedozwolone porozumienie trwało około 5 lat, w okresie od najpóźniej 2012 do przynajmniej 2017 r.

Przedsiębiorcy podzielili rynek, tak aby nie konkurować ze sobą. Kontrolę nad wykonywaniem niedozwolonego porozumienia i rolę koordynatora oraz rozjemcy między interesami klubów pełnił Benefit. Ten jednocześnie intensywnie budował swoją pozycję rynkową. Uczestnikom porozumienia zależało na zachowaniu silnej pozycji w miastach, w których już rozwijały działalność oraz osiągały korzyści z uczestnictwa w programie MultiSport. Program ten jest oferowany na rynku przez Benefit. Przykładowo w Warszawie była to sieć Calypso, w Poznaniu – Fabryka Formy, we Wrocławiu – Fitness Academy, a w Krakowie – Fitness Platinium.

Dzięki zmowie sieci fitness nie obawiały się konkurencji ze strony innych jej uczestników w miastach, w których były już obecne. Nie musiały zatem walczyć między sobą o klienta zakresem oferty, standardem obsługi czy ceną. Oznacza to, że osoby korzystające z klubów miały ograniczoną możliwość wyboru sieci w porównaniu do sytuacji, gdyby nie doszło do niedozwolonego porozumienia. Skutki tego nieuczciwego działania i zmowy podziałowej bezpośrednio odczuli konsumenci – mówi prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Choć postępowanie zostało wszczęte przeciwko kilkunastu spółkom, prezes UOKiK nałożył kary na 8 firm:

 • Bartosz Gibała Platinium,
 • Benefit Systems,
 • Platinium Wellness,
 • Yes to Move (dawniej: Fitness Academy),
 • Calypso Fitness i kontrolowane przez nią spółki: Baltic Fitness Center, EFC Fitness oraz Fitness MCG.

Większość pozostałych przedsiębiorców w trakcie postępowania zakończyła swoją działalność. Nie oznacza to jednak, że dokonane przez nich naruszenie nie spotkało się z karą. Spółki te zostały przejęte przez Benefit Systems już po otwarciu postępowania. Z tego powodu to on ponosi ciężar kar w tym zakresie, co uwzględniono w wysokości nałożonej kary.

Jak wyglądała zmowa
Pierwsze ustalenia podziałowe rozpoczęły się najpóźniej w 2012 r. między Calypso i Fabryką Formy. Najpóźniej w 2013 r. podział rynku został rozszerzony o Fitness Academy, przy czym pośrednikiem w zawarciu ustaleń był Benefit Systems. W podziale rynku zaczęło uczestniczyć również Fitness Platinium, a także Zdrofit, którego działalność kolidowała z działalnością sieci Calypso. Obecnie sieci Fabryka Formy, Fitness Academy oraz Zdrofit prowadzone są przez Benefit Systems. Tymczasem Fitness Platinium i Calypso działają jako odrębni przedsiębiorcy.

W ramach zmowy przedstawiciele spółek podejmowali ze sobą różne kontakty w sprawie podziału rynku: korespondowali, prowadzili rozmowy telefoniczne, spotykali się. Firmy wymieniały się informacjami co do swoich działań w zakresie otwierania klubów oraz lokalizacji, którymi były zainteresowane lub mogły je odstąpić konkurentom. Jeżeli miały plany dotyczące tego samego rejonu, wówczas uzgadniały, że jedna z nich się z niego wycofa.

Oto przykład. Kwestia tego, czy w ogóle dopuścić do otwarcia jednego klubu Fabryki Formy w Warszawie, a jeżeli tak, to w którym miejscu, poprzedzona została długimi konsultacjami między przedstawicielami sieci i budziła duże kontrowersje. Ostatecznie ustalono, że w Warszawie zostanie otwarty tylko jeden klub Fabryki Formy, przy rondzie ONZ.

Odpowiedzialność Benefit Systems
Poprzez zawarte niedozwolone porozumienie w postaci podziału rynku sieci fitness mogły swobodnie ugruntować pozycję na lokalnych rynkach. Mogły działać bez obaw o działania konkurentów uczestniczących w zmowie oraz dopuszczonych do udziału w programu MultiSport oferowanego przez spółkę Benefit Systems. Porozumienie było również korzystne dla Benefit Systems.

Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie wskazuje, że w interesie Benefit Systems pozostawały: zbudowanie stabilności na rynku i brak konkurencji między sieciami. Powyższe mogło ułatwiać Benefit Systems realizowanie planów biznesowych dotyczących przejmowania niektórych sieci uczestniczących w zmowie, a jednocześnie uzależnianych w coraz większym stopniu od przychodów osiąganych od klientów korzystających z programu MultiSport.

Prowadząc postępowanie, prezes UOKiK zwracał szczególną uwagę na to, jaki rodzaj relacji występuje między stronami postępowania ze względu na zmieniające się relacje właścicielskie. W związku z rolą Benefit Systems w praktyce ograniczającej konkurencję oraz wskutek przeobrażeń właścicielskich poniósł on odpowiedzialność za udział w zmowie także tych spółek, które już po wszczęciu postępowania włączył bezpośrednio do swoich struktur.

Udział osób zarządzających
Odpowiedzialność finansową za udział w zmowie poniosło również sześciu menadżerów z  Platinium Wellness, Benefit Systems, Calypso Fitness, Zdrofit (sieć prowadzona jest obecnie przez Benefit Systems), Fabryki Formy (sieć prowadzona jest obecnie przez Benefit Systems). Prezes UOKiK Tomasz Chróstny na podstawie zebranego materiału dowodowego uznał, że osoby te decydowały o prowadzeniu niedozwolonych rozmów i charakterze podziału rynku. W większości przypadków również dokonywały uzgodnień między sobą. Ponoszą tym samym odpowiedzialność indywidualną za niedozwolony prawnie podział rynku.

Zmowy rynkowe należą do najtrudniej wykrywanych praktyk, wymagających niejednokrotnie naszej szczególnej aktywności w postaci realizowanych kontroli czy przeszukań bezpośrednio u przedsiębiorców. Zawsze za tego typu działaniami stoją jednak konkretni ludzie, często członkowie zarządu, dyrektorzy zarządzający czy sprzedaży.

Jest to moja druga decyzja i również druga w historii urzędu, w której obok przedsiębiorstw sankcje finansowe w łącznej wysokości kilkuset tysięcy złotych zostały nałożone na osoby fizyczne wymienione konkretnie z imienia i nazwiska. To one na rzecz przedsiębiorstw aktywnie tworzyły lub realizowały niedozwolone porozumienie ze szkodą dla konsumentów i rynku – wyjaśnia Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Nałożone kary
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na 8 spółek i 6 osób fizycznych kary w łącznej wysokości ponad 32 mln zł. Najwyższą otrzymała spółka Benefit Systems. Wyniosła ona ponad 26 mln zł. Sankcje dla osób fizycznych wyniosły od ponad 40 tys. zł do ponad 302 tys. zł i wynikały ze stopnia naruszenia przepisów i zaangażowania menedżera w zmowę.

Zgodnie z sentencją decyzji prezes UOKiK nałożył na:

 • „Bartosza Gibałę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Gibała Platinium karę pieniężną w wysokości 167 569,64 zł (…)
 • Benefit Systems z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 26 915 218,36 zł (…)
 • Platinium Wellness z siedzibą w Krakowie karę pieniężną w wysokości 3 015 592,17 zł (…)
 • Yes to Move z siedzibą w Warszawie (dawniej: Fitness Academy z siedzibą w Warszawie) karę pieniężną w wysokości 1 748,74 zł (…)
 • Baltic Fitness Center z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 31 045,34 zł (…)
 • Calypso Fitness z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 1 504 490,93 zł (…)
 • EFC Fitness z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 40 275,82 zł (…)
 • Fitness MCG z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 143 104,81 zł (…)”.

W przypadku osób fizycznych zgodnie z sentencją decyzji prezes UOKiK nałożył na:

 • (…) „Bartosza Konrada Gibałę karę pieniężną w wysokości 161 000,00 zł (…)
 • Adama Kędzierskiego karę pieniężną w wysokości 302 500,00 zł (…)
 • Mikołaja Nawackiego karę pieniężną w wysokości 77 000,00 zł (…)
 • Jakuba Mateusza Raniszewskiego karę pieniężną w wysokości 40 800,00 zł (…)
 • Ireneusza Sęka karę pieniężną w wysokości 90 000,00 zł (…)
 • Izabelę Walczewską-Schneyder karę pieniężną w wysokości 125 000,00 zł (…)”.

Maksymalna kara za porozumienie ograniczające konkurencję wynosi 10 proc. rocznego obrotu firmy, a w przypadku osób fizycznych – 2 mln zł.

Przy nakładaniu sankcji pieniężnych prezes UOKiK wziął pod uwagę, że branża fitness to jeden z sektorów najbardziej dotkniętych obostrzeniami związanym z pandemią Covid-19. W innej sytuacji kary byłyby wyższe. Spółki, którym wymierzono kary, mogą się ubiegać o ewentualne odroczenie terminu płatności kary lub jej rozłożenie na raty. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Złagodzenie kary dla czterech spółek i menedżera
Kary nałożone na spółkę Calypso Fitness i kontrolowane przez nią podmioty zostały obniżone, ponieważ przedsiębiorcy współpracowali z urzędem w ramach programu łagodzenia kar leniency. Nie mogli wprawdzie liczyć na całkowite zwolnienie z sankcji pieniężnej, ponieważ Calypso Fitness złożyła wniosek na długo po przeprowadzonych przez nas na początku 2017 r. przeszukaniach, kiedy wiedzieliśmy już o istnieniu zmowy. Niemniej spółka dostarczyła istotne informacje i dowody dotyczące porozumienia. Dlatego, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zdecydowałem o obniżeniu o połowę kar nałożonych na Calypso Fitness, Baltic Fitness Center, EFC Fitness oraz Fitness MCG – mówi prezes UOKiK.

Z faktu, że Calypso Fitness zdecydowało się na współpracę z prezesem UOKiK w wyjaśnieniu sprawy, skorzystał także jego menedżer. Objęcie programem łagodzenia kar spółki oznacza niższe kary również dla jej kadry zarządczej. Ponadto wskazane wcześniej spółki oraz menedżer uzyskali dodatkowe 10 proc. obniżki, ponieważ zdecydowali się na dobrowolne poddanie karom.

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, spółka Benefit Systems zamierza złożyć odwołanie. W przesłanym do redakcji dziennika oświadczeniu potwierdza, że uczestniczyła w rozmowach i decyzjach sieci fitness. Tłumaczy jednak, że był to element tworzenia grupy kapitałowej. Ma tego dowodzić fakt, że większość podmiotów objętych postępowaniem UOKiK jest obecnie integralną częścią lub własnością Benefit Systems.

Ponadto spółka uważa, że założenie, iż dążyła do podziału terytorialnego rynku w celu ograniczenia oferty klubów fitness, prowadziłoby do wniosku, że działała na własną szkodę. Podnosi również, że w okresie analizowanym przez UOKiK blisko 60% użytkowników jej kart stanowiły osoby, które nigdy wcześniej nie korzystały z treningów w obiektach sportowych. Ma to mieć bezpośredni wpływ na zdrowie i kondycję społeczeństwa oraz oszczędności państwa i pracodawców liczone w setkach milionów złotych rocznie.

Źródło: www.uokik.gov.pl, www.krakow.wyborcza.pl

 • 1
UPC Polska

UPC Polska ma zapłacić klientom rekompensatę

14 stycznia 2021

13 stycznia 2021