Zmiany w zakresie reklamy wyrobów medycznych
  • 0
  • 0
15.10.2019

Zmiany w zakresie reklamy wyrobów medycznych

10 października do konsultacji skierowany został projekt ustawy o wyrobach medycznych. Reguluje on m.in. kwestie związane z reklamowaniem tych specyfików.

Zgodnie z projektem ustawy lekarze, pielęgniarki i farmaceuci nie będą mogli reklamować wyrobów medycznych. W reklamach nie będą mogli pojawiać się także aktorzy udający przedstawicieli zawodów medycznych.

Po zmianach zakazane będzie:

  • wykorzystywanie wizerunku osób podających się za osoby wykonujące zawody medyczne,
  • przedstawianie osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód.

Obecnie taki zakaz odnosi się tylko do reklam leków.

Ponadto projekt przewiduje rozbudowany katalog obligatoryjnych elementów reklamy publicznej. W tym obowiązkowe ostrzeżenia podobne do tych emitowanych w reklamach leków.

Nadzór nad kategoryzacją i monitorowaniem wyrobów medycznych w projekcie powierzono Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Z projektem ustawy o wyrobach medycznych można zapoznać się na stronie www.legislacja.rcl.gov.pl.

 

15 października 2019