Zmiany w strukturze K2 Precise
  • 0
  • 1
2.06.2020

Zmiany w strukturze K2 Precise

K2 Precise łączy zespoły business intelligence i analityki webowej. Ma to strategicznie wzmocnić analityczne podejście do zarządzania ścieżką konsumenta końcowego.

Nowa struktura połączy kompetencje firmy w zakresie SEM, social ads, programmatic, direct display, business intelligence oraz analityki webowej. Na jej czele stanie Łukasz Plona, innovation & technology director.

Nowa struktura jest elementem optymalizacji lejka sprzedaży klientów K2 Precise i skuteczniejszej realizacji wyznaczonych nam celów. Naszym nadrzędnym celem jest wspieranie sprzedaży i dostarczanie kompleksowych rozwiązań w tym zakresie, na podstawie ścieżek i zachowania użytkowników – mówi Łukasz Plona, innovation & technology director.

Jak podkreśla firma, jest to odmienne podejście niż standardowe tworzenie zespołów wokół usług komplementarnych. Dzięki temu specjaliści K2 Precise mają lepiej identyfikować zachowania konsumentów, do których kierowana jest komunikacja. Ma to przełożyć się na lepsze wyniki prowadzonych kampanii i efektywniejsze zarządzanie budżetem mediowym.

  • 1
zmiany w strukturze K2 Precise

Zmiany w strukturze K2 Precise

1 czerwca 2020

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
1.06.2020

Cinkciarz.pl wygrywa z Mastercard w sądzie unijnym

Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu przyznał rację spółce Cinkciarz.pl w dwunastu postępowaniach zainicjowanych przez Mastercard International przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). W 2016 r. Mastercard wniósł 12 sprzeciwów wobec wniosków o rejestrację znaków towarowych spółki Cinkciarz.pl zawierających elementy dwóch nachodzących na siebie kół. Podnosił, że wchodzą one w zakres monopolu znaków towarowych Mastercarda.