Źle prowadzona rekrutacja wpływa na wyniki sprzedaży. Badanie firmy eRecruiter
  • 0
  • 4
5.11.2019

Źle prowadzona rekrutacja wpływa na wyniki sprzedaży. Badanie firmy eRecruiter

Źle prowadzona rekrutacja ma realny wpływ na wyniki sprzedaży – pokazuje raport „Candidate Experience” autorstwa firmy eRecruiter. 65% specjalistów w Polsce zmienia nastawienie do marki, z którą mieli złe doświadczenia jako kandydaci do pracy.

Raport dowodzi, że marka pracodawcy oraz marka produktu są ze sobą coraz częściej ściśle powiązane. Z jednej strony co piąty przebadany kandydat, któremu rekrutacja do danej firmy pozostawiła negatywne wrażenia, zrezygnuje z zakupu jej produktów i usług. Z drugiej – o tym, czy specjalista odpowie na ofertę pracy, często decyduje dobra znajomość marki (39% badanych) czy pozytywna opinia o produktach firmy (33%).

rekrutacja a wyniki sprzedaży

Jak zauważa Julia Urbańska, marketing & customer experience senior manager w eRecruiter, w Polsce rośnie świadomość wpływu opinii konsumentów i kandydatów na ogólny wizerunek marek. Nie oznacza to jednak, że pracodawcy zawsze świadomie rozwijają relacje z rekrutowanymi.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której firma traci nagle co piątego kupującego z ważnej grupy docelowej. Tak właśnie się dzieje w wypadku kandydatów wynoszących z rekrutacji negatywne wrażenia. Pracodawcy dostrzegają te zależności, ale nie zawsze wyciągają z nich odpowiednie wnioski. Kwestiom candidate experience wciąż poświęca się mniej uwagi niż customer experience. Tymczasem budowa relacji z kandydatami powinna stanowić zintegrowaną część strategii rozwoju firm – mówi Julia Urbańska.

rekrutacja a wyniki sprzedaży 2

Spójna komunikacja
Pracodawcy w Polsce wykazują dużą świadomość wpływu relacji z kandydatami na opinie o całej marce. 97% badanych pracodawców uważa, że rekrutacja ma wpływ na postrzeganie produktów i usług firmy. Co więcej, 2/3 podkreśla, że dotyczy to wszystkich marek, nie tylko tych docierających do szerokiego grona konsumentów.

Rosnąca świadomość wpływu działań rekrutujących na emocje, jakie budzi dana marka wśród konsumentów, odzwierciedla się w działaniach firm. Spośród pracodawców, którzy podjęli dodatkowe inicjatywy w obszarze candidate experience, 60% zdecydowało się na nie ze względu na podwójną rolę odgrywaną przez rekrutowanych. Są oni dla firmy jednocześnie kandydatami i potencjalnymi klientami.

rekrutacja a wyniki sprzedaży 3

Usłyszeć kandydata
Świadomość firm co do znaczenia candidate experience nie oznacza, że podejmują one w tym kierunku konkretne działania, analogiczne do tych podejmowanych np. w sprzedaży czy marketingu. Według raportu „Candidate Experience” opinie kandydatów o rekrutacji przynajmniej raz w roku bada 16% pracodawców. Dzieje się tak mimo tego, że sami rekrutowani chętnie dzielą się swoimi opiniami z rekrutującymi. Skłonność do tego deklaruje trzech na czterech badanych specjalistów.

rekrutacja a wyniki sprzedaży 3

Kandydat to klient całej firmy
Jak przypomina Julia Urbańska z eRecruiter, udana rekrutacja to wyzwanie nie tylko dla działów personalnych, ale dla całej firmy.

Budowa marki firmy jako pracodawcy ma miejsce na wielu poziomach. Tworzą ją m.in. dobre produkty i usługi, jasne i konkretne warunki zatrudnienia, zachowania pracowników wobec klientów czy dobrze zaplanowany proces rekrutacyjny. To właśnie dlatego zespoły HR powinny mieć wsparcie różnych działów firmy i działać z nimi w porozumieniu, podobnie jak wygląda to w wypadku działów sprzedaży czy marketingu – mówi.

Obszarem budowy dobrego wizerunku marki, na który warto jej zdaniem zwrócić szczególną uwagę, jest sprawna i przyjazna komunikacja. Jest ona wyjątkowo ważna w obliczu deklaracji firm. 1/3 pracodawców informuje wszystkich kandydatów o zakończeniu rekrutacji, a co dziesiąty – o odrzuceniu ich aplikacji.

Raport można pobrać ze strony www.go.erecruiter.pl.

O badaniu
Piąta edycja badania „Candidate Experience w Polsce” składa się z dwóch części. Opinie kandydatów na temat rekrutacji zostały zebrane na zlecenie firmy eRecruiter wśród użytkowników portalu Pracuj.pl:

  • zajmujących stanowiska specjalistyczne menedżerskie i wyższe, z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym,
  • będących niewykwalifikowanymi i wykwalifikowanymi pracownikami fizycznymi.

Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety online między 22 stycznia a 8 lutego 2019 r. Ankietę wypełniło łącznie 1898 osób, które w ciągu ostatniego roku brały udział w procesach rekrutacyjnych.

Opinie pracodawców zostały zebrane w ramach badania przeprowadzonego przez eRecruitera wśród osób zajmujących się procesami rekrutacyjnymi w firmach. Badanie przeprowadzono metodą ankiety online między 22 stycznia a 22 lutego 2019 r. Ankietę wypełniły łącznie 504 osoby.

5 listopada 2019

4 listopada 2019