Zgoda warunkowa: Vectra i Multimedia Polska
  • 0
  • 1
20.01.2020

Zgoda warunkowa: Vectra i Multimedia Polska

UOKiK wydał warunkową zgodę na koncentrację. Vectra może przejąć Multimedia Polska, ale musi sprzedać sieć w ośmiu miastach, a w trzynastu kolejnych dać konsumentom możliwość zmiany operatora. Dzięki temu nie dojdzie do ograniczenia konkurencji.

Vectra oraz Multimedia Polska działają m.in. na rynku telewizji kablowej oraz dostępu do Internetu. Urząd skierował sprawę do 2. etapu. Przedstawił również zastrzeżenia do transakcji.

Przeprowadzone badanie rynku wskazało, że wydanie zgody na transakcję doprowadziłoby do ograniczenia konkurencji na lokalnych rynkach. Jednocześnie możliwe było nałożenie na Vectrę określonych warunków, których spełnienie wyeliminuje zagrożenia dla równej rywalizacji przedsiębiorców.

Nałożony przez nas warunek dotyczy łącznie 21 miejscowości. Składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter strukturalny, czyli polega na sprzedaży sieci. Dotyczyć to będzie ośmiu miast, w których udziały uczestników koncentracji są największe. W pozostałych trzynastu Vectra będzie musiała umożliwić klientom zmianę operatora bez ponoszenia kosztów – mówi wiceprezes UOKiK, Michał Holeksa.

Sprzedaż sieci
Zgodnie z nałożonym warunkiem Vectra będzie musiała sprzedać sieć należącą do niej lub Multimediów w ośmiu miejscowościach (Gorzowie Wielkopolskim, Kwidzynie, Łowiczu, Olsztynie, Ostródzie, Pogórzu, Pruszczu Gdańskim i Stargardzie). Vectra utworzy nowe spółki, do których przeniesie mienie z każdego z wymienionych miast, m.in. umowy z abonentami, infrastrukturę telekomunikacyjną, umowy z pracownikami, dokumentację księgową i techniczną oraz bazy abonentów.

Następnie te spółki zostaną sprzedane niezależnemu inwestorowi. Kupujący nie będzie mógł należeć do grupy kapitałowej Vectry ani być współkontrolowany przez żaden podmiot z tej grupy. Będzie musiał zostać zaakceptowany przez UOKiK.

Do czasu sprzedaży nowe spółki będą musiały świadczyć usługi dostępu do płatnej telewizji oraz szerokopasmowego Internetu stacjonarnego na poziomie nie gorszym niż wcześniej Vectra lub Multimedia. Ponadto do czasu sprzedaży Vectra nie będzie prowadzić aktywnych działań marketingowych w celu pozyskania abonentów korzystających z tych sieci.

Uwolnienie abonentów
Kolejnym warunkiem jest umożliwienie abonentom z 13 miejscowości swobodnej zmiany przedsiębiorcy świadczącego usługi. Będzie to możliwe w: Barcinie, Inowrocławiu, Kruszwicy, Lubiczu Dolnym, Łęczycy, Mogilnie, Nakle nad Notecią, Piechcinie, Słubicach, Strzelnie, Suwałkach, Szubinie i Świnoujściu.

W ciągu 7 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji Vectra musi poinformować klientów, że w czasie kolejnych 9 miesięcy mogą bezpłatnie rozwiązać umowę dostępu do płatnej telewizji i/lub szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do Internetu. Dotyczyć to będzie umów z Vectrą i jej spółkami zależnymi, w tym z Multimediami.

Powiadomienie może zostać wysłane listem poleconym lub e-mailem. Ponadto ta informacja będzie przekazywana wraz z rachunkami i fakturami oraz za pośrednictwem dekoderów.

Jak UOKiK badał rynek
Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem UOKiK przyjął, że płatna telewizji stanowi odrębny rynek produktowy niż naziemna telewizja cyfrowa. W praktyce oznacza to, że Vectra i Multimedia rywalizują o klientów z innymi telewizjami kablowymi oraz satelitarnymi. Potencjalni abonenci płatnej telewizji w małym stopniu są zainteresowani usługami telewizji naziemnej.

W przypadku Internetu, podobnie jak wcześniej, urząd rozróżnił rynki stacjonarnego i mobilnego dostępu do Sieci. Wynika to m.in. z prędkości, jakości i stałości łącza oraz  preferencji konsumentów, którzy nie chcą zastępować jednej usługi drugą.

Natomiast w ujęciu geograficznym rynkiem właściwym, na którym operatorzy telewizji kablowej i szerokopasmowego dostępu do Internetu prowadzą działalność i konkurują z innymi dostawcami usług płatnej telewizji i dostępu do stacjonarnego Internetu, jest obszar miasta. Wynika to  m.in. z ograniczeń związanych z zasięgiem ich sieci, a tym samym  rywalizacji o klienta na konkretnym terenie.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Oceniając koncentrację, prezes UOKiK może zakazać transakcji, wydać zgodę na jej dokonanie bądź uzależnić zgodę od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków. Wydane decyzje są ważne przez 2 lata.

Wydana decyzja nie jest prawomocna. Zgłaszającemu przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  • 1
Warszawska uchwała krajobrazowa pod lupą UOKiK

Uchwała krajobrazowa Warszawy doprowadzi do powstania monopolu?

17 stycznia 2020

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
17.01.2020

Raport „Green Generation” – czy e-commerce jest eko?

57% internautów w Polsce kupuje online. Dzięki zakupom w Sieci nie musimy jeździć do centrów handlowych, a później po nich wędrować. Oszczędzamy czas i paliwo, a często też pieniądze. Zmniejszamy ruch w mieście, bo nie musimy uganiać się za produktami. Zdawałoby się, że e-commerce w tym kontekście jest eko. Czy faktycznie? Mobile Institute sprawdził to w raporcie „Green Generation. Wspólnie na rzecz Ziemi”.