ZFPR rozpoczyna kolejną edycję rankingu agencji PR według fee income
  • 0
  • 0
16.05.2018

ZFPR rozpoczyna kolejną edycję rankingu agencji PR według fee income

Związek Firm Public Relations po raz szósty zaprasza do udziału w rankingu agencji PR według fee income. Zgłoszenia od firm zrzeszonych i niezrzeszonych będą przyjmowane do 25 maja 2018 r.

Celem rankingu ZFPR jest ukazanie właściwego charakteru usług PR na rynku poprzez skupienie się na doradztwie komunikacyjnym i przychodach z honorariów. W tegorocznej edycji pojęcie fee income jest definiowane jako różnica między przychodem netto ze sprzedaży usług a kosztami zewnętrznymi realizacji projektów, czyli sumą honorariów i prowizji od klientów na rzecz agencji za jej własne usługi.

Wyniki prezentowane w rankingu będą weryfikowane w drodze audytu finansowego przez niezależną firmę audytorską. Audyt obejmie nadzór nad procesem gromadzenia danych, ich weryfikację oraz przygotowanie raportu. Ranking ma charakter otwarty. Oznacza to, że mogą wziąć w nim udział agencje PR, których główna działalność polega na świadczeniu pełnego zakresu usług public relations.

Mogą to być również grupy kapitałowe spełniające powyższy warunek. W przypadku grup kapitałowych w rankingu będą uwzględnione przychody tylko tych podmiotów z grupy, których głównych przedmiotem działalności jest świadczenie usług public relations.

W ubiegłorocznej edycji rankingu łączna wartość przychodów agencji PR wygenerowanych z honorariów za 2016 r. wyniosła 119,7 mln zł. Są to wyniki wypracowane przez 630  konsultantów zatrudnionych w największych firmach public relations w Polsce. Daje to wartość rocznych honorariów przypadających na jednego konsultanta około 190 tys. zł.

Jak wskazują wyniki jednostkowe wszystkich badanych agencji, z roku na rok poprawie ulega średni wynik fee income. W 2014 r. wynosił on 5,3 mln zł, w 2015 r. 5,5 mln zł, a w 2016 r. osiągnął wartość 6,3 mln zł.

Zgłoszeniem do rankingu jest wypełnienie ankiety w terminie do 25 maja. Jej wzór oraz zasady udziału w rankingu opisane w regulaminie można znaleźć na stronie www.zfpr.pl. Publikacja wyników raportu zaplanowana jest na czerwiec. Audyt przeprowadza firma Strategia Audit.

15 maja 2018