Zenith: czas oglądania treści wideo online osiągnie w Polsce w 2021 r. 70 minut dziennie
 • 0
 • 0
17.09.2019

Zenith: czas oglądania treści wideo online osiągnie w Polsce w 2021 r. 70 minut dziennie

Agencja mediowa Zenith prognozuje, że w 2021 r. średnia czasu poświęconego na konsumpcję treści wideo w Internecie osiągnie w Polsce 70 minut dziennie. To wciąż istotnie mniej niż przewidywane statystyki światowe. Globalnie przeciętny konsument będzie w 2021 r. oglądał wideo online średnio przez 25 dni w roku (100 minut dziennie).

Średni czas oglądania treści wideo online w Polsce wzrośnie o 40% względem 2018 r. Dynamiczny wzrost konsumpcji wideo w Internecie jest widoczny szczególnie wśród młodszych grup konsumentów – osób, które tradycyjny telewizor zastępują urządzeniami mobilnymi. Zjawisko to będzie miało odzwierciedlenie we wzroście wydatków reklamowych w tym kanale.

Zenith szacuje, że reklamodawcy przeznaczą na reklamę wideo online ponad 175 mln dol. To o 58% więcej względem 2018 r. Wzrost wydatków na reklamę mobile wideo będzie jeszcze wyższy. Według estymacji dynamika wzrostu przekroczy 90%, a łączne budżety – ponad 60 mln dol.

Według szacunków firmy globalne wydatki na reklamę online wideo do 2021 będą rosły średnio o 18% rocznie. Jednocześnie wzrost całego rynku reklamy online będzie kształtował się na poziomie 10% rok do roku. Oznacza to wzrost z 45 mld dol. w tym roku do 61 mld dol. w 2021 r. w samej tylko kategorii online wideo.

Prognoza zakłada przy tym, że światowy rynek reklamy telewizyjnej skurczy się ze 183 mld dol. obecnie do 180 mld dol. i nadal będzie spadał. Tym samym wartość rynku reklamy online wideo na świecie przekroczy w 2021 r. 1/3 wartości rynku reklamy telewizyjnej.

Nikogo nie dziwi już dalszy wzrost oglądalności treści wideo w Internecie. Wyniósł on w latach 2013–2018 32% w skali globalnej. Jest katalizowany zmianą wielkości i jakości nośników mobile oraz coraz większą prędkością przesyłu danych.

Liderami w tej kategorii pozostają obecnie niezmiennie Chiny i Szwecja. Średni czas oglądania materiałów wideo w Internecie szacuje się tam na poziomie 103 minut dziennie. W 2021 r. według prognozy 100 minut dziennie mają jednak przekroczyć: Kanada, Indie, Meksyk, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Tak ogromna zmiana zachowań konsumenckich czyni kategorię online wideo najszybciej rosnącą pod względem internetowych wydatków reklamowych na świecie.

Wraz ze wzrostem popularności reklam towarzyszących treściom wideo w Internecie zmienia się podejście marek do tych form promocji. Przynoszą one realne zwroty, a zatem traktowane są z coraz większą uwagą. Ta przekłada się nie tylko na ich ilość, ale także jakość, precyzję doboru oraz powiązaną z nią dywersyfikację.

Już za 3 lata przeciętny konsument na świecie będzie oglądał treści wideo przez Internet jedynie dwukrotnie krócej niż za pośrednictwem klasycznej telewizji. Zatem pytanie dotyczące kampanii reklamowych towarzyszących treściom w Internecie nie brzmi już teraz czy je robić, ani nawet jak je robić. W tym momencie należy decydować, czy postawić na reklamy in-stream, czy out-stream i jak ich używać, aby w pełni wykorzystać drzemiący w nich potencjał – mówi Anna Bartoszewska, dyrektor generalna Zenith.

Obecnie pod względem wydatków na reklamę w kategorii wideo dominują treści out-stream. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii stanowiły one w 2018 r. 57% budżetów przeznaczanych na promocję wideo. Są to formaty odtwarzane w witrynach partnerów i aplikacjach na mobile jako:

 • bannery (przeglądarki mobilne),
 • reklamy pełnoekranowe,
 • reklamy in-feed,
 • natywne,
 • w trybie pionowym i pełnoekranowym (aplikacje, tj. Facebook czy Instagram).

Reklamy typu out-stream cieszą się szczególną popularnością wśród klientów ze względu na to, że są płatne dopiero wtedy, gdy więcej niż połowa reklamy jest widoczna na ekranie przez co najmniej dwie sekundy.

Wszystko wskazuje jednak na to, że w najbliższej przyszłości będziemy mogli obserwować odwrócenie trendu na korzyść kampanii in-stream. To te, które prezentowane są konsumentowi przed, w trakcie i po interesującym go wideo online. Ich odbiór i zaangażowanie widza są w ogromnej mierze zależne od jakości powiązanych z nimi treści. Te zaś, dzięki inwestycjom platform takich jak Snapchat Shows, mogą ulec w najbliższych trzech latach bardzo wyraźnej ewolucji.

Dużymi wyzwaniami w przypadku kampanii in-stream będą:

 • zapewnienie, że kampania będzie wyświetlana zawsze w otoczeniu treści wspierających wartości danej marki,
 • dopracowanie sposobu mierzenia efektywności oraz wpływu kampanii na wizerunek i wskaźniki sprzedażowe brandu czy produktów.

Co może się jeszcze zmienić na rynku mediowym i reklamowym do 2021 r.? Tak naprawdę bardzo wiele, biorąc pod uwagę szybkość rozwoju nowych technologii, w tym planowane wprowadzenie 5G. Z perspektywy rynku wideo online wszyscy czekają na uruchomienie serwisu Disney Plus. Oficjalna premiera zaplanowana jest na 12 listopada na wybranych rynkach. Uruchomienie własnych usług VoD zapowiedział również Apple (Apple TV+, Apple TV Channels).

W tym momencie trudno oszacować wpływ tych zmian na rynek i politykę głównych graczy typu Netflix, ale na pewno będzie interesująco. Już w tej chwili w rozwiązania typu augmented reality mocno inwestują platformy takie jak Facebook i Snapchat. Chcą w ten sposób zapełnić lukę między transakcjami in-store a zakupami online – konkluduje Anna Bartoszewska.

O badaniu
Wyniki pochodzą z 5. edycji raportu „Online Video Forecasts” publikowanego corocznie przez Zenith. Raport zawiera:

 • dane historyczne,
 • prognozy konsumpcji online wideo i wartości wydatków na reklamę online wideo,
 • komentarze dotyczące kierunków rozwoju poszczególnych rynków ujętych w raporcie, przygotowane przez lokalnych ekspertów.

Tegoroczna edycja zawiera dane z 51 rynków, w tym z Polski. W raporcie Zenith definicja online wideo obejmuje:

 • wszystkie treści treści wideo oglądane w Internecie,
 • serwisy subskrybowane, jak Netflix,
 • platformy udostępniania wideo, tj. Hulu,
 • serwisy służące do dzielenia się filmami typu YouTube,
 • materiały wideo publikowane w serwisach społecznościowych.

16 września 2019