Zbliża się 2. edycja konferencji naukowej „Obszary reklamy”. Tematem jest piękno w reklamie
 • 0
 • 0
25.04.2019

Zbliża się 2. edycja konferencji naukowej „Obszary reklamy”. Tematem jest piękno w reklamie

Druga konferencja naukowa z cyklu „Obszary reklamy” skoncentrowana będzie na zjawisku piękna w reklamie. Jej celem będzie naukowa refleksja nad znaczeniem fenomenu piękna w kontekście działań reklamowych. Konferencja odbędzie się 27 maja w Koszalinie.

Pojęcie piękna, które spaja wydarzenie, ma ogromną pojemność znaczeniową. Stosowane jest do opisu różnych aspektów rzeczywistości tak kulturowej, jak i biologicznej. Z tego względu organizatorzy do udziału w drugiej konferencji „Obszary reklamy” zapraszają przedstawicieli różnych dziedzin naukowych. Zaproszenie kierują m.in. do:

 • antropologów,
 • kulturoznawców,
 • językoznawców,
 • filozofów,
 • medioznawców,
 • socjologów,
 • pedagogów,
 • biologów,
 • teoretyków i historyków sztuki,
 • praktyków komunikacji reklamowej.

Szerokie, interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienie pozwoli na lepsze zrozumienie powodów i zasadności wykorzystywania pięknych wizerunków i obrazów w tekstach reklamowych. Umożliwi także namysł nad realną lub tylko potencjalną szkodliwością stosowania rozwiązań opartych na pięknych, idealnych wizerunkach przez nadawców komunikatów promocyjnych. Zagadnienie jest istotne w kontekście licznych manipulacji w tym zakresie, które wielokrotnie doprowadzały do zakazu emitowania konkretnych reklam.

W ostatnich latach widoczne są zmiany w rozwiązaniach stosowanych w reklamie. Dla organizatorów interesujące będą więc zagadnienia związane z naruszaniem lub zanegowaniem wzorców piękna, które do niedawna jeszcze obowiązywały w świecie przekazów promocyjnych.

Konferencję organizuje Studenckie Koło Naukowe „Badamy Reklamy” oraz Katedra Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej. Wydarzenie odbędzie się 27 maja 2019 r. w kampusie uczelni przy ul. Kwiatkowskiego 6e.

Warunki uczestnictwa:

Udział w konferencji jest bezpłatny. Teksty, po uzyskaniu pozytywnej oceny dwóch zewnętrznych recenzentów, ukażą się w monografii wieloautorskiej wydanej nakładem Wydawnictwa Politechniki Koszalińskiej.

Tytuły wystąpień (czas wystąpienia do 20 minut) wraz z abstraktami (objętość abstraktu: do 800 znaków ze spacjami) oraz informacją o akredytacji należy nadsyłać w pliku programu Word do 5 maja 2019 r. na adres e-mail kaminska.zaklina@gmail.com. Informacje o zakwalifikowaniu wystąpień wraz ze szczegółowym planem konferencji zostaną przesłane prelegentom do 12 maja.

Organizatorzy proszą, aby osoby zgłaszające propozycje referatów zadeklarowały, czy planują wygłoszenie ich w trakcie konferencji, czy też zainteresowane są wyłącznie nadesłaniem tekstu do monografii. W tym drugim przypadku tytuły ich referatów nie zostaną uwzględnione w programie.

Termin nadsyłania tekstów (objętość: od 20 tys. do 40 tys. znaków ze spacjami): 31 sierpnia 2019 r. Zasady redakcji tekstu zostaną przesłane prelegentom wraz z informacją o kwalifikacji.

Organizator nie zapewnia noclegu oraz nie zwraca kosztów dojazdów. Konferencja odbędzie się na Politechnice Koszalińskiej.

25 kwietnia 2019

24 kwietnia 2019