Zaufanie do biznesu i pracodawców, strach przed przyszłością – wyniki najnowszego badania Edelman Trust Barometer 2023
 • 0
 • 1
18.01.2023

Zaufanie do biznesu i pracodawców, strach przed przyszłością – wyniki najnowszego badania Edelman Trust Barometer 2023

Według najnowszych wyników generalny wskaźnik zaufania Trust Index, podobnie jak rok temu, wynosi globalnie 56 punktów. Oznacza to, że nadal mamy do czynienia z brakiem ogólnego zaufania. Zgodnie z założeniami badawczymi o zaufaniu świadczy bowiem uzyskanie wyniku na poziomie minimum 60 proc.

Jak wskazuje Edelman Trust Barometer 2023 – biznes jest jedyną instytucją cieszącą się zaufaniem. Także jedyną postrzeganą jako kompetentna i etyczna. Tylko 40 proc. respondentów (10 pkt. mniej niż rok temu) twierdzi, że za 5 lat im i ich rodzinom będzie się lepiej powodzić. 77 proc. badanych wskazało własnego pracodawcę jako podmiot najbardziej godny zaufania.

Najwyższy wskaźnik zaufania Trust Index odnotowano w Chinach – 83 proc. Dla porównania, w innych krajach wynosi on:

 • Francja: 51 proc.,
 • Stany Zjednoczone: 48 proc.,
 • Niemcy: 46 proc.,
 • Wielka Brytania: 43 proc.

Jedyną instytucją cieszącą się zaufaniem jest obecnie biznes – 62 proc. (bez zmian)

Organizacje pozarządowe straciły 1 pkt. i z 59 proc. zajmują drugie miejsce na liście instytucji najbardziej godnych zaufania. Rządowi ufa zaledwie 51 proc. ankietowanych (bez zmian), zaś mediom 50 proc. (-1 pkt.).

Najbardziej godny zaufania według ankietowanych jest ich własny pracodawca. Takie zdanie wyraziło aż 77 proc. badanych. Brak zaufania wynika m.in. z obaw związanych z przyszłością. Aż 89 proc. ankietowanych martwi się o utratę pracy, 74 proc. wyraża niepokój związany z inflacją. Obawiamy się także konsekwencji związanych z:

 • zmianami klimatycznymi (76 proc.),
 • niedoborami żywności (67 proc.),
 • niedoborem energii (66 proc.).

Do tego doszedł strach przed wybuchem wojny nuklearnej (72 proc.).

Coraz bardziej pesymistycznie spoglądamy w przyszłość. Na pytanie: „Czy ja i moja rodzina będziemy mieli lepszą sytuację ekonomiczną za 5 lat?”, twierdząco odpowiedziało zaledwie 40 proc. badanych. Jeszcze rok temu taką nadzieję wyrażało o 10 proc. osób więcej.

Biznes nie może spocząć na laurach

Już trzeci rok z rzędu biznes jest postrzegany jako jedyna kompetentna i działająca etycznie instytucja. Biznes poprawił swój wynik w zakresie etyki o 20 pkt. w stosunku do 2020 r. Co więcej, ma obecnie zdumiewającą, bo aż 53-punktową przewagę nad rządem w zakresie kompetencji i 30 pkt. przewagi w zakresie etyki.

Mimo pokładanego kredytu zaufania społeczeństwo oczekuje, że biznes nie poprzestanie na obecnym stanie rzeczy. Chce, by jeszcze bardziej zaangażował się w sprawy, które są kluczowe dla obywateli tj.:

 • nierówności ekonomiczne,
 • zmiany klimatyczne,
 • niedobory energetyczne,
 • dostęp do opieki zdrowotnej,
 • pomoc w przekwalifikowaniu się pracowników.

Ankietowani przyznają, że zaangażowanie w sprawy społeczne naraża biznes na ryzyko upolitycznienia. Natomiast dzięki przejrzystym działaniom i prowadzeniu wiarygodnej komunikacji takie ryzyko może zostać zminimalizowane. Ważne, by bazować na sprawdzonych informacjach, opierać się na nauce, być wiernym wyznawanym wartościom i nie zajmować stanowiska po jednej stronie politycznej.

Od prezesów firm oczekuje się działań na rzecz pracowników (89 proc.), klimatu (82 proc.) i zwalczania dyskryminacji (80 proc.).

Rząd i media są źródłem fałszywych informacji

Wyniki raportu wskazują, że społeczeństwa nie mają zaufania ani do rządów, ani do mediów. Co więcej, uważają, że obie instytucje napędzają spiralę nieufności. Postrzegane są jako źródła fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji (rząd – 46 proc., media – 42 proc.). Poziom zaufania do liderów tych organizacji tylko potwierdza ich słaby odbiór społeczny. Dziennikarzom ufa zaledwie 47 proc. ankietowanych, liderom rządów 41 proc.

Nieznacznie, tj. o 1 p.p. wzrosło zaufanie do medialnych źródeł informacji. Jako najbardziej wiarygodne wskazujemy wyszukiwarki (63 proc.), dalej media tradycyjne (59 proc.), a najmniej ufamy mediom społecznościowym (41 proc.).

Inne kluczowe wnioski:

 • Blisko ¾ badanych uważa, że prezesi firm są zobowiązani do obrony faktów i obnażania pseudonauki wykorzystywanej do uzasadniania złej polityki społecznej. Także do wycofywania pieniędzy na reklamę z platform medialnych, które szerzą dezinformację. 64 proc. ankietowanych twierdzi, że firmy mogą przyczynić się do umocnienia postaw obywatelskich.
 • Brak zaufania rodzi polaryzację. Niewiele osób byłoby skłonnych pomóc komuś (30 proc.), mieszkać w pobliżu kogoś (27 proc.) lub pracować z kimś (20 proc.), kto nie zgadza się z ich punktem widzenia w kwestii, która jest dla nich bardzo ważna.
 • Osoby z górnego kwartyla dochodów są bardziej ufne niż osoby, których dochody uznawane są za niskie (dolny kwartyl). Dwucyfrowe nierówności w zaufaniu występują w 21 z 28 badanych krajów.

– Ostatnie trzy lata odcisnęły piętno praktycznie na każdej dziedzinie naszego życia. W obliczu niepewności związanych z pandemią, wojną w Ukrainie, a także kryzysem ekonomicznym ludzie oczekują, że sektor prywatny będzie prawdziwym liderem. Takim, który będzie motorem zmian i gwarantem stabilizacji. Wyniki raportu wskazują, że jedynie biznes, zresztą już kolejny rok z rzędu, cieszy się zaufaniem społecznym. Jest to ogromnym wyróżnieniem, ale też wiąże się z jeszcze większą odpowiedzialnością – mówi Jarosław Bańda, managing director w firmie Lighthouse, która jest wyłącznym przedstawicielem sieci Edelman w Polsce

Pełna wersja raportu z tegorocznego badania dostępna jest w języku angielskim na stronie www.edelman.com

Badanie

Firma Edelman to największa na świecie niezależna agencja specjalizująca się w komunikacji marketingowej i public relations. Od 23 lat prowadzi międzynarodowe badanie zaufania do głównych instytucji publicznych: rządu, biznesu, organizacji pozarządowych i mediów.

Edelman Trust Barometer 2023 został przeprowadzony na grupie ponad 32 tys. respondentów w 28 krajach (m.in. Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Holandia, Wielka Brytania, USA, Chiny, Japonia, RPA, Korea Płd.). Okres realizacji badania: 1–28 listopada 2022 r. W tym roku badanie nie objęło Rosji.

 • 1
Wyniki Edelman Trust Barometer 2023

Wyniki Edelman Trust Barometer 2023

18 stycznia 2023