Zakaz handlu w niedziele a wyniki centrów i sieci handlowych. Analiza Retail Institute
  • 0
  • 0
29.10.2018

Zakaz handlu w niedziele a wyniki centrów i sieci handlowych. Analiza Retail Institute

Retail Institute opublikował wyniki odwiedzalności i obrotów centrów handlowych w okresie od 1 stycznia do 14 października 2018 r. W zestawieniu uwzględniono zmiany, które nastąpiły po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych zakazujących handlu w niedziele (5 marca). Okazuje się, że odwiedzalność w ponad 120 obiektach biorących udział w projekcie spadła o 3,07% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r.

Centra handlowe w tym czasie odwiedziło o 9,16 mln klientów mniej niż w tym samym okresie 2017 r. Każdy kolejny miesiąc pogłębia tę stratę o blisko 1,2 mln osób. Największe spadki odnotowały do tej pory centra znajdujące się na obrzeżach miast (-4,3%) oraz mające dominującą rolę operatora spożywczego (-3,8%).

Od momentu wejścia w życie zakazu centra handlowe straciły ponad 15,7 mln klientów robiących do tej pory zakupy w niedziele. Przy czym 7,3 mln klientów zmieniło nawyki zakupowe, wybierając się do galerii miedzy poniedziałkiem a sobotą.

Aby sprawdzić wpływ zakazu handlu w niedziele na wyniki, zespół Retail Institute przeanalizował dane z 2017 i 2018 r. metodą like for like. Oznacza to, że porównał dane z okresów tygodniowych mających tę samą liczbę dni roboczych/handlowych, np. poniedziałek do poniedziałku, wtorek do wtorku itd.

W efekcie można zauważyć, że frekwencja w centrach handlowych od poniedziałku do soboty wzrosła w 2018 r. o 3,7%. W niedziele handlowe do centrów przychodzi o 3,8% więcej klientów niż w te same niedziele 2017 r. Tym samym – jak podkreślają twórcy analizy – nadal widać, że 3,07% spadku frekwencji jest ściśle powiązane z wprowadzonym 5 marca 2018 r. zakazem handlu.

Szansą na poprawę wyników jest zbliżający się okres Bożego Narodzenia i ogólnopolska akcja wyprzedażowa Black Friday. Rok temu centra odnotowały w ich czasie 48% wzrostu odwiedzalności.

Retail Institute analizuje nie tylko odwiedzalność, ale również obroty i tzw. wskaźnik affordability, zwany również OCR. Ten ostatni pokazuje stosunek czynszów i kosztów wspólnych do obrotów. Oba parametry są istotne, aby w pełni ocenić zmiany zachodzące w branży handlowej.

Od początku roku obroty sieci handlowych działających na terenie 120 centrów handlowych wzrosły o 2,2% rok do roku. W tym samym czasie według NBP wskaźnik inflacji wynosił +1,8%.

Największe spadki odnotowują kategorie usługowe, tj.:

  • zdrowie i uroda, usługi (-11,4%),
  • rozrywka (-11%),
  • kawiarnie i restauracje (+3,7%),
  • usługi (-4,9%),

które potrzebują silnego motoru, jakim jest handel do tego, aby osiągać lepsze wyniki.

Najwyższe obroty nadal odnotowują operatorzy spożywczy oraz specjalistyczne sklepy spożywcze. Osiągnęły one 8,4% wzrostu rok do roku. Nie licząc firm z kategorii moda damska, mieszana i elektronika, branże rozwijające się na terenie galerii handlowych odnotowały spadki rzędu 3–12% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. Wszelkie prognozy i przewidywania negatywnych skutków wprowadzenia zakazu handlu zdają się więc potwierdzać.

Polska ma trzeci co do wielkości wskaźnik inflacji w Europie. Mimo to eksperci Retail Institute nie przewidują, aby w najbliższym czasie jego wysoka dynamika wzrostu przełożyła się na znaczące zmiany cen w branży mody i obuwniczej. Według najnowszych danych Eurostatu w ciągu ostatnich 18 lat ceny w tej kategorii spadły o 51,6%. Wyniszczająca handel walka cenowa oraz polityka nieustających wyprzedaży i rabatów zdaje się zbierać powoli żniwo.

Branża stawia pierwsze nieśmiałe pytania o zasadność wprowadzenia do regulaminów centrów handlowych zapisów o sztywnych terminach wyprzedaży czy konkurowania innymi parametrami niż tylko cena.

Sieci handlowe intensywnie poszukują nowego modelu biznesowego i rozwiązań. Sprzedaż online, choć rozwija się dynamicznie, nadal stanowi od 5 do 10% przychodów firm i nie pokrywa stale rosnących kosztów operacyjnych. Sieci handlowe coraz częściej szukają rozwiązań w zacieśnieniu współpracy z zarządcami centrów handlowych. Powodem tego są:

  • dalszy spadek bezrobocia,
  • nowe regulacje prawne dotyczące płacy minimalnej, a co z tym związane, wysokie koszty pozyskania i utrzymania pracowników,
  • prognozowane około 40-procentowe wzrosty kosztów prądu w 2019 r.

Paradoksalnie nie jest to współpraca oparta wyłącznie na oczekiwaniu obniżek czynszów. Podstawą jest przede wszystkim idea stworzenia pod egidą Retail Institute systemu wymiany informacji i podjęcia wspólnych działań (również marketingowych i technologicznych) mających wpływ na utrzymanie pozytywnych wyników sprzedaży, marż i EBITDA.

26 października 2018