YouTube wprowadza Violative View Rate, czyli współczynnik obejrzeń filmów naruszających zasady
  • 0
  • 2
7.04.2021

YouTube wprowadza Violative View Rate, czyli współczynnik obejrzeń filmów naruszających zasady

YouTube wprowadza do raportu dotyczącego egzekwowania „Wytycznych dla społeczności” nowy wskaźnik. To Violative View Rate, czyli współczynnik obejrzeń filmów naruszających zasady (VVR). Pomaga on określić, jaki procent wyświetleń na YouTube pochodzi z treści, które naruszają zasady.

Najnowszy Violative View Rate wynosi 0,16–0,18%. Oznacza to, że na każde 10 tys. wyświetleń w YouTube 16–18 pochodzi z treści naruszających zasady. To o ponad 70% mniej w porównaniu z analogicznym kwartałem 2017 r.

Zespoły YouTube zaczęły śledzić tę miarę w 2017 r. i w całej firmie jest to główny wskaźnik używany do mierzenia odpowiedzialności. YouTube przekonuje, że wraz z rozwojem inwestycji w zespoły i technologię obserwowany jest spadek VVR. W przyszłości współczynnik będzie aktualizowany kwartalnie w raporcie „Zgodność z wytycznymi dla społeczności YouTube”.

VVR obliczany jest poprzez pobranie próbki filmów z YouTube i wysłanie jej do specjalistów zajmujących się kontrolą treści. Ci następnie informują, które filmy naruszają zasady, a które nie. Próbkowanie ma dawać pełniejszy obraz dotyczący treści naruszających zasady, których YouTube może nie wychwycić w systemach.

  • 2
Violative View Rate

Violative View Rate – współczynnik obejrzeń filmów naruszających zasady

Violative View Rate

7 kwietnia 2021

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
7.04.2021

Pandemia uderza w młodych i biednych – pokazuje raport „Zachowania konsumenckie po roku pandemii” MullenLowe MediaHub

Na progu trzeciego lockdownu widać było rosnące dysproporcje między różnymi grupami społecznymi. W najgorszej sytuacji są najmłodsi i najmniej zamożni Polacy. To ich pandemia pozbawiła części i tak skromnych dochodów przy jednoczesnej obowiązkowej alienacji społecznej i braku perspektywy szybkiej poprawy tego stanu. Okazuje się, że 57% ankietowanych, których sytuacja materialna w pandemii uległa pogorszeniu, spodziewa się dalszego spadku dochodów – pokazuje raport „Zachowania konsumenckie po roku pandemii” MullenLowe MediaHub.