Wzrósł optymizm Polaków – „Radar konsumencki” ARC Rynek i Opinia
 • 0
 • 2
14.03.2023

Wzrósł optymizm Polaków – „Radar konsumencki” ARC Rynek i Opinia

Marcowe badanie optymizmu konsumenckiego „Radar konsumencki” ARC Rynek i Opinia przyniosło wzrosty w wielu obszarach. Polacy zdecydowanie lepiej niż jeszcze miesiąc temu oceniają jakość swojego życia, mniej obawiają się dalszego wzrostu cen i są bardziej skłonni do zakupów. Jednocześnie istotnie, o 10 punktów, wzrosły obawy o stabilność zarobków.

Badanie „Radar konsumencki” ARC Rynek i Opinia co miesiąc pokazuje kilka wskaźników dotyczących nastrojów konsumenckich. Wskaźniki te to różnica między odsetkiem odpowiedzi negatywnych a odsetkiem odpowiedzi pozytywnych na dany temat.

Wyniki z marca pokazują poprawę nastrojów konsumenckich

W wielu wymiarach są one najlepsze w ciągu ostatniego pół roku. Sam wskaźnik optymizmu jest wyższy niż w ubiegłym miesiącu o 3 punkty. To wzrost z poziomu 16 punktów do 19 punktów i jest tym samym najwyższy w porównaniu z ostatnim półroczem.

Stan polskiej gospodarki oceniany jest nadal dość negatywnie. Jednak wynik na poziomie minus 50 punktów jest najlepszym w ciągu ostatniego pół roku. Polacy dużo lepiej oceniają swoją jakość życia (wzrost z minus 25 punktów do minus 16). Mimo że ten wskaźnik ma nadal wartość ujemną, jest ona obecnie najwyższa na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy.

Marzec 2023. Wzrósł optymizm konsumencki Polaków

Z drugiej strony:

 • istotnie zwiększyły się obawy o stabilność zarobków (16 pkt w porównaniu z 26 w poprzednim miesiącu i 36 punktami pół roku temu);
 • minimalnie wzrosły obawy dotyczące utraty pracy (o 2 punkty, z poziomu minus 45 punktów do poziomu minus 47 punktów).

– Wyniki najnowszego pomiaru nastrojów konsumenckich pokazują pewien rozdźwięk. Poprawiają się nastroje konsumenckie. Jest to związane ze zwiększoną chęcią zakupu produktów i usług. Także z ogólną oceną sytuacji ekonomicznej czy spadającymi oczekiwaniami inflacyjnymi. Jednocześnie jednak wzrastają obawy związane ze stabilnością realnych zarobków.

Wydaje się, że źródeł tego zjawiska można upatrywać w tym, że:

 • z jednej strony coraz częściej mówi się, że inflacja spada i będzie spadać, że wychodzimy już z kryzysu spowodowanego m.in. wysokimi cenami energii;
 • z drugiej strony do konsumentów coraz częściej docierają informacje o zwolnieniach, o zwalniającym tempie wzrostu ekonomicznego, które może grozić perturbacjami na rynku pracy

tak wyniki badania komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

O badaniu
„Radar konsumencki” to projekt badawczy ARC Rynek i Opinia. W jego ramach raz w miesiącu respondentom – Polakom w wieku od 18 do 65 lat zadawane są te same pytania, dotyczące m.in.:

 • nastrojów,
 • oceny polskiej gospodarki,
 • planów zakupowych,
 • stabilności zatrudnienia.

Pierwszy pomiar został zrealizowany w październiku 2022. Od tego czasu badanie realizowane jest co miesiąc. Próba z pomiaru lutowego, N=1019. Badanie jest realizowane metodą CAWI – ankiety online zrealizowane na epanel.pl. Próba jest reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS.

 • 1
Wzrósł optymizm konsumencki Polaków – „Radar konsumencki” ARC Rynek i Opinia

Wzrósł optymizm konsumencki Polaków – „Radar konsumencki” ARC Rynek i Opinia

 

13 marca 2023