Wzrasta zapotrzebowanie na automatyzację w działach marketingu – badanie Salesforce
 • 0
 • 1
15.02.2023

Wzrasta zapotrzebowanie na automatyzację w działach marketingu – badanie Salesforce

Liczba aplikacji biznesowych w firmach wzrosła o prawie 10% w ciągu ostatniego roku, przekraczając przeciętnie 1 tys. aplikacji w każdej firmie. Jednak mniej niż 30% z nich jest ze sobą zintegrowanych. Prowadzi to do wzrostu kosztów, dublowania pracy, obniżenia produktywności i rozłącznych doświadczeń.

Do corocznego raportu MuleSoft Connectivity Benchmark Report przebadano 1050 dyrektorów IT (CIOs) oraz decydentów IT. Chodziło o to, aby lepiej zrozumieć:

 • nadchodzące wyzwania;
 • kroki, jakie mogą podjąć organizacje, aby odnieść sukces w warunkach niepewności gospodarczej.

Integracja leży w centrum transformacji cyfrowej i doświadczeń użytkowników. Jednak 80% respondentów twierdzi, że wyzwania integracyjne spowalniają ich wysiłki. Prowadzi to do tworzenia silosów i rozłącznych zbiorów danych.

Główne wnioski:

 • Rośnie liczba aplikacji. Przedsiębiorstwa używają średnio 1061 różnych aplikacji. Stanowi to 10-procentowy wzrost z 976 zidentyfikowanych aplikacji w raporcie z 2022 r.
 • Brak integracji jest rosnącym wyzwaniem. Tylko średnio 29% aplikacji jest obecnie zintegrowanych.
 • Rosną koszty integracji niestandardowej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy firmy wydały średnio 4,7 mln dol. na wdrożenie niestandardowych integracji. Oznacza to wzrost o 21 proc. z 3,7 mln dol. zgłoszonych w ubiegłym roku.
 • Integracja silosowych aplikacji i danych jest największym wyzwaniem związanym z transformacją cyfrową. Tak twierdzi 36 proc. respondentów.

Z czasem, gdy organizacje stają się coraz bardziej zaawansowane cyfrowo, zaczynają koncentrować się na kosztach. Wtedy zdecydowana większość (99%) wykorzystuje interfejsy API do integracji aplikacji i danych. Chodzi o tworzenie wyjątkowych doświadczeń klientów i generowanie przychodów.

 • 68% organizacji, które wyprzedzają planowany postęp transformacji cyfrowej, ma w pełni rozwiniętą strategię upoważniania niewykwalifikowanych technicznie użytkowników do łatwej integracji aplikacji i źródeł danych za pomocą interfejsów API. Udowadnia to, że narzędzia low-code mogą poprawić sprawność biznesu.
 • 38% generujących przychody zasobów cyfrowych organizacji, takich jak możliwości handlu elektronicznego i portale partnerskie, wykorzystuje interfejsy API. Rok wcześniej z funkcji korzystało 35%. Natomiast aż 75% organizacji stosuje obecnie strategię integracji API typu top-down.

Zarządzające operacjami technicznymi organizacji zespoły IT coraz częściej sięgają po automatyzację

Robią to w celu zwiększenia wydajności i produktywności całej firmy.

 • 92% pracowników przedsiębiorstw stwierdziło, że co najmniej jeden dział w ich firmie wymaga zarówno integracji, jak i automatyzacji.
 • Dział IT nadal dominuje w kwestii automatyzacji w warunkach cyfrowego przełomu. Programiści (72%), specjaliści operacji IT (65%) i administratorzy aplikacji (49%) najczęściej odpowiadają za automatyzację procesów biznesowych.
 • Potrzebę automatyzacji w swoich działach najczęściej zgłaszają firmy nie tylko z obszarów, które są związane z technologią. Mowa o data science (64%), produkcie (62%), analityce biznesowej (61%), obsłudze klienta (58%), finansach (57%), marketingu (56%), inżynierii (56%) i HR-ze (52%).
 • Integracje wielokrotnego użytku oferują możliwości oszczędzania kosztów. Średnio 47% wewnętrznych aktywów i komponentów oprogramowania organizacji jest dostępnych dla programistów do ponownego wykorzystania. Stanowi to okazję do zwiększenia efektywności integracji.

Dzięki korzystaniu z narzędzi automatyzacji przedsiębiorstwa zaoszczędziły do 109 mld godzin każdego miesiąca

Zatrudnieni mogli skupić się na ważniejszych aspektach swojej pracy. Przyjmując jednolite podejście do integracji, zarządzania interfejsami API i automatyzacji, firmy są w stanie napędzać wydajność, sprawność i ciągłe innowacje.

Wraz z postępującą transformacją cyfrową rosną koszty niepowodzeń

Wzrost liczby projektów IT wyniósł 41% rok do roku. Mimo to większość (69%) organizacji wyprzedza harmonogramy realizacji transformacji cyfrowej. Wynika to m.in. z poprawy infrastruktury. Wzrosły jednak także koszty niepowodzeń w realizacji projektów. Zwiększa to ryzyko dla wyników finansowych przedsiębiorstw.

Średni koszt nieudanej realizacji inicjatyw w zakresie transformacji cyfrowej wynosi obecnie 9,5 mln dol. rocznie. To znaczny wzrost w stosunku do zeszłorocznych szacunków na poziomie 6,8 mln dol.

Badanie
To ósmy doroczny Connectivity Benchmark Report. Firma MuleSoft we współpracy z Vanson Bourne przebadała 1050 liderów IT z globalnych przedsiębiorstw. Celem projektu było odkrycie, jak dużą wartość przedsiębiorstwa zyskują dzięki transformacji cyfrowej. Sprawdzono przy tym m.in., jakie jest zapotrzebowanie na automatyzację w działach marketingu.

Ankieta online została przeprowadzona między październikiem 2022 a listopadem 2022 r. Kraje objęte badaniem: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Holandia, Australia, Singapur, Hongkong i Japonia. W badaniu wzięli udział kandydaci zweryfikowani za pomocą rygorystycznego, wielopoziomowego procesu przesiewowego.

Wszyscy respondenci:

 • pracują w organizacji z sektora publicznego lub prywatnego, zatrudniającej co najmniej 1000 pracowników;
 • zajmują stanowisko kierownicze lub wyższe w dziale IT.
 • 1
Wzrasta zapotrzebowanie na automatyzację w działach marketingu

Wzrasta zapotrzebowanie na automatyzację w działach marketingu

 

15 lutego 2023

14 lutego 2023