Wyniki „Cannual Report 2019”
 • 0
 • 6
15.11.2019

Wyniki „Cannual Report 2019”

Łączna wartość wydatków na reklamę w regionie Europy Środkowej i Wschodniej osiągnęła w 2018 r. 13,8 mld euro – pokazuje „Cannual Report 2019” przygotowany przez sieć WeCan. To ponad 3 mld euro więcej niż 5 lat wcześniej.

„Cannual Report 2019” podsumowuje wyniki rynku reklamowego w piętnastu krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie 2014–2018. Zawiera też prognozy trendów na kolejne 5 lat.

Publikacja obejmuje dane na temat nawyków konsumentów mediów oraz wydatków na reklamę w regionie publikacja. Znalazły się w niej też artykuły ekspertów WeCan oraz innych liderów branży, takich jak:

 • Agnieszka Kosik, szef Facebook Polska,
 • Illés Vadász, kierownik ds. przemysłu Google Węgry,
 • Mojca Briščik, prezes Golden Drum Festival,
 • dr Ákos Kozák, dyrektor Instytutu Badań Rynku GfK Hungária.

Dwa przełomowe wydarzenia w ciągu pięciu lat
Raport wskazuje na to, że dzięki dobrobytowi gospodarczemu i rozwojowi cyfrowemu łączna wartość wydatków na reklamę w regionie osiągnęła w 2018 r. 13,8 mld euro. To ponad 3 mld euro więcej niż 5 lat wcześniej.

„Cannual Report 2019”

Liczba osób w regionie regularnie korzystających z Internetu wzrosła od 2014 r. o 10%. Ponadto w większości krajów reklamodawcy szybko dostosowali się do zmieniających się nawyków konsumentów mediów.

Szybki wzrost konsumpcji treści internetowych pociągnął za sobą gwałtowny (104%) wzrost budżetów przeznaczanych na reklamę cyfrową. W wyniku tego wydatki na reklamę online w Europie Środkowo-Wschodniej wyniosły w ubiegłym roku 5,7 mld euro. Przekroczyły tym samym kwoty przeznaczane na reklamę w telewizji.

Wyprzedzenie budżetów telewizyjnych przez wydatki internetowe stanowiło jednak tylko jeden z kilku przełomowych momentów na rynku reklamowym w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich lat. Reklama drukowana jako jedyny rodzaj mediów notuje stały spadek nakładów (-28%). Jednocześnie rynek reklamy zewnętrznej umiarkowanie się umacnia (+10%).

Media internetowe w dużej mierze przejęły publiczność korzystającą wcześniej z reklamy drukowanej. Zrobiły to do tego stopnia, że reklama zewnętrzna stała się trzecim co do popularności rodzajem powierzchni reklamowej, po telewizji i Internecie. Media OOH wyprzedziły druk.

„Cannual Report 2019”

Rynek reklamowy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2014–2018
Reklamodawcy w krajach Grupy Wyszehradzkiej najszybciej dostosowali wydatki na reklamę do nowej cyfrowej ery. Czechy były pierwszym rynkiem, na którym wydatki na reklamę online przekroczyły wydatki na reklamę telewizyjną. Następnie doszło do tego na Węgrzech (2015 r.) i wreszcie w Polsce (2018 r.). Do grona tych krajów już wkrótce może dołączyć Słowacja.

Oprócz tych rynków jeszcze 3 kolejne dotarły do tego etapu od 2014 r.: Litwa (2016) oraz Ukraina i Rosja (2018). Ten ostatni kraj został prawdziwym cyfrowym supermocarstwem. Odpowiada za prawie połowę wszystkich wydatków na reklamę online w regionie.

Pozycja w rankingu WeCan
Pięć lat temu sieć WeCan stworzyła indeks, aby móc oferować reklamodawcom szczegółowe informacje o stanie rynków reklamowych w regionie. Wartość w rankingu prezentuje procent wydatków na reklamę na mieszkańca w ramach nominalnego PKB danego kraju. Tym samym pokazuje, czy rynek reklamowy jako sektor gospodarczy jest silniejszy, czy słabszy, niż sugerują ogólne wyniki gospodarcze danego kraju.

Od 2014 r. wartość rankingu WeCan wzrosła dla sześciu krajów: Czech, Ukrainy, Węgier, Polski, Słowacji, Rosji i Litwy. Oznacza to, że w tych państwach rynek reklamy rozwijał się bardziej dynamicznie niż pozostałe obszary gospodarki. Jak widać, są to te same kraje, w których wydatki na reklamę internetową wyprzedziły telewizję.

Dowodzi to, że branża reklamowa, podobnie jak na rynkach zachodnich, rozwija się bardziej, kiedy segment cyfrowy przejmuje czołową rolę od tradycyjnych mediów.

„Cannual Report 2019”

Raport bardzo dobrze uwidacznia, jak niezwykle dynamicznie postępują zmiany na rynku reklamy w całym regionie. Dla Polski w 2015 r. wartość rankingu WeCan wynosiła 0,47%, a 2 lata później już 0,52%. W 2018 widoczne było nieznaczne wyhamowanie i powrót do wartości z 2016 r. (0,48%), z zachowaniem jednak stałej wysokiej pozycji.

Aktualnie powróciliśmy do tendencji wzrostowej (0,49%). Dzięki temu w 2019 r. zajmujemy 4. miejsce wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Dynamika rozwoju technologicznego, ale też niepewność gospodarcza na świecie z pewnością wpłyną na sytuację w najbliższych latach. Elastyczne podejście zarówno klientów, jak i agencji kreatywnych, z którymi oni współpracują, oraz bieżąca analiza zmian nawyków konsumentów mediów mogą niebawem odgrywać jeszcze większą rolę – komentuje Tomasz Dembiński, prezes zarządu agencji Walk Creative będącej członkiem sieci WeCan.

Od samego początku istnienia Canual Raportu piszemy o rynku CEE, który zdecydowanie różni się od innych regionów Europy, ale jest również bardzo niejednorodny w ramach 16 państw, które go tworzą. Przede wszystkim objawia się to w konsumpcji poszczególnych mediów, jak i dynamice wprowadzanych zmian technologicznych. Wspólnym mianownikiem są globalne zmiany kulturowe oraz polityczne, formatowane w świecie digital z większą niż kiedykolwiek precyzją za pomocą danych. Teren tych rozgrywek pokrywa się zatem z terenem operacji marketingowców.

Dziś wyzwaniem dla branży stają się zjawiska wcześniej nieznane oraz nowe szanse i niebezpieczeństwa. Świadomość, wiedza płynąca z naszego kompendium jest punktem wyjścia dla pracy działów marketingu, które mierzą się zarówno z lokalnymi, jak i regionalnymi działaniami dla brandów – dodaje Weronika Szwarc-Bronikowska, wiceprezes domu mediowego Media People, współautorka raportu.

 • 1
„Cannual Report 2019” sieci WeCan

„Cannual Report 2019” sieci WeCan

15 listopada 2019

14 listopada 2019

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
14.11.2019

Zbliża się IX Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach

28 i 29 listopada br. w Rzeszowie samorządowcy oraz marketingowcy z całej Polski spotkają się po raz dziewiąty. Porozmawiają o najnowszych trendach w promocji miast i regionów z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Temat przewodni tegorocznego Kongresu Innowacyjnego Marketingu w Samorządach brzmi „Miejsce w mediach społecznościowych”. Ta edycja wydarzenia poświęcona będzie dyskusji nad znaczeniem marketingu miejsc w sieci.

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
14.11.2019

Polski Alarm Smogowy stworzył billboard w kształcie płuc, które będą czernieć od polskiego powietrza

Polski Alarm Smogowy przygotował model ludzkich płuc kilkumetrowej wysokości. Pojawi się on w pięciu małopolskich miejscowościach oraz w Warszawie. Płuca będą „oddychać” przepuszczanym przez nie powietrzem i filtrować zawieszone w nim zanieczyszczenia. Przy dużym smogu po kilku dniach będzie można zaobserwować zmianę koloru spowodowaną osadzającym się na nich pyłem.