Wyniki badania założycielskiego Krajowego Instytutu Mediów
 • 0
 • 1
9.05.2022

Wyniki badania założycielskiego Krajowego Instytutu Mediów

Krajowy Instytut Mediów opublikował wyniki pierwszej fali badania założycielskiego, które jest źródłem wiedzy na temat korzystania z mediów przez gospodarstwa domowe. Raport obejmuje pomiar zrealizowany przez KIM w okresie od lipca 2021 do marca 2022 r. na losowej próbie 9552 gospodarstw domowych i ekstrapolowany na ogół gospodarstw domowych w Polsce.

Badanie założycielskie jest realizowane przez KIM w sposób ciągły. Docelowo będzie nim objętych 30 tys. gospodarstw domowych rocznie. To badanie populacyjne. Jego celem jest przedstawienie:

 • sposobów i częstości korzystania z mediów elektronicznych,
 • wyposażenia gospodarstw domowych i poszczególnych ich członków w urządzenia do odbioru mediów elektronicznych.

Jest ono realizowane w formie bezpośrednich wywiadów z liderem technologicznym gospodarstwa domowego na bazie w pełni losowej próby Teryt GUS. Częścią badania jest też dokonywany przez ankietera spis z natury sprzętów posiadanych przez członków gospodarstwa domowego (tzw. pantry check). Szczegółowy opis został przedstawiony w raporcie.

Raport z badania założycielskiego dostępny jest na stronie www.kim.gov.pl.

 • 1
Krajowy Instytut Mediów opublikował pierwsze wyniki badania założycielskiego

Krajowy Instytut Mediów opublikował pierwsze wyniki badania założycielskiego

9 maja 2022

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
9.05.2022

Zaangażowanie celebrytów i twórców internetowych w dyskusje na tematy ważne społecznie – badanie Influence Power Index MediaComu

W najnowszej edycji corocznego autorskiego badania Influence Power Index agencja MediaCom zapytała Polaków o ocenę celebrytów i popularnych twórców internetowych pod kątem poziomu zaangażowania w tematy istotne społecznie. Respondenci, oceniając gwiazdy, mieli też za zadanie wskazać te osobistości medialne, dla których ważne są prawa człowieka oraz kwestie ekologii i klimatu.

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
9.05.2022

Wytyczne dla influencerów w zakresie oznaczania treści reklamowych – UOKiK kończy ich tworzenie

UOKiK przypomimna, że konsument ma prawo wiedzieć, czy post lub relacja w mediach społecznościowych to reklama, czy bezinteresowna opinia influencera. Urząd jest na końcowym etapie tworzenia wytycznych dla internetowych twórców w zakresie oznaczania treści reklamowych. Prowadzi dialog z organizacjami branżowymi i agencjami marketingowymi. Chce też poznać opinie internautów.