Wyniki badania Mediapanel za luty 2021
 • 0
 • 7
4.03.2021

Wyniki badania Mediapanel za luty 2021

Mediapanel to badanie cross-mediowe obejmujące pasywny poziom konsumpcji Internetu, telewizji i radia. W jego skład wchodzi badanie Internetu współtworzone przez Gemius i PBI. Poniżej przedstawiono dane za luty 2021 r.

Liczba internautów w badaniu Mediapanel za luty 2021 wyniosła 29 mln. Średnio dziennie korzystało z tego medium 23,9 mln osób. W tabelach umieszczono szczegółowe zagregowane miesięczne dane pochodzące z badania Internetu realizowanego od października 2020 r. według nowej metodologii: rankingi wydawców i witryn internetowych oraz audytowanych aplikacji. Dane w takim formacie są publikowane przez Gemius i PBI systematycznie na początku każdego miesiąca.

Mediapanel to jednoźródłowe badanie cross-mediowe obejmujące pasywny poziom konsumpcji Internetu, telewizji i radia. Jest realizowane przez Gemius, Polskie Badania Internetu oraz Komitet Badań Radiowych. Rozwiązanie stanowi połączenie standardu badania Internetu, standardu pomiaru audytorium stacji radiowych Radio Track oraz danych z jednoźródłowego badania Gemiusa.

Badanie prezentuje dane w podziale na 7 typów mediów:

 • PC home,
 • PC work,
 • phones,
 • tablets,
 • TV in home,
 • TV out of home,
 • radio,

w ramach 23 wystandaryzowanych wskaźników.

Wyniki badania pozwalają określić łączny zasięg poszczególnych kanałów mediowych oraz szacować potencjał całych grup mediowych. Dostępne są codziennie za pośrednictwem interfejsu online. Do badania wykorzystano dane o strukturze pochodzące z badania NetTrack Kantar Polska oraz badania „Maluchy”.

 • 7
Mediapanel za luty 2021

Wyniki badania Mediapanel za luty 2021

Mediapanel za luty 2021
Mediapanel za luty 2021
Mediapanel za luty 2021
Mediapanel za luty 2021
Mediapanel za luty 2021
Mediapanel za luty 2021

4 marca 2021

3 marca 2021

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
3.03.2021

Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej – wnioski z badania płac i stawek 2021

Coroczne badanie wynagrodzeń w sektorze komunikacji marketingowej, prowadzone przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, w 2021 r. objęło łącznie 75 firm i marek. Analiza danych płacowych o 5328 pracownikach potwierdziła liczebną przewagę kobiet w sektorze, a jednocześnie określiła poziom nierówności płac pomiędzy płciami. W zestawieniu pojawiły się także wyceny nowych stanowisk, m.in. z obszaru e-commerce i UX.