Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej – wnioski z badania płac i stawek 2021
  • 0
  • 1
3.03.2021

Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej – wnioski z badania płac i stawek 2021

Coroczne badanie wynagrodzeń w sektorze komunikacji marketingowej, prowadzone przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, w 2021 r. objęło łącznie 75 firm i marek. Analiza danych płacowych o 5328 pracownikach potwierdziła liczebną przewagę kobiet w sektorze, a jednocześnie określiła poziom nierówności płac pomiędzy płciami. W zestawieniu pojawiły się także wyceny nowych stanowisk, m.in. z obszaru e-commerce i UX.

Badanie ukazało kilka tendencji rynkowych, łącznie z wpływem kryzysu pandemicznego na wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej. Połowa firm, które w roku 2020 dokonały czasowego ograniczenia wynagrodzeń jako środka obrony przez negatywnymi skutkami koronawirusa – już zrekompensowała to pracownikom lub planuje wypłacić rekompensatę w trakcie bieżącego roku.

Dane z raportu pokazują wzrost wynagrodzeń w badanym sektorze w porównaniu do wyników badania z połowy 2019 r. Przeciętny poziom wzrostu wyniósł 3,7% w odniesieniu do płacy całkowitej, a w przypadku płacy zasadniczej o 4,4%. Trzeba jednak zaznaczyć, że wzrost stawek odnotowano dla 61% stanowisk wycenionych rynkowo w obu edycjach badania.

Całkowite koszty wynagrodzeń dla pracodawców – z uwzględnieniem narzutów oraz zmian w poziomach zatrudnienia, mają wzrosnąć w 2021 r. przeciętnie o 5%, przy czym ponad jedna czwarta firm zamierza utrzymać te koszty poniżej zrealizowanych w roku 2020. Wzrosty budżetów płac są w znacznej mierze konsumowane przez ubruttowienie płac w związku z:

  • zmianami przepisów dotyczących 50-procentowej ulgi podatkowej w umowach o dzieło (ograniczenie zakresu stosowania tej ulgi do wybranych stanowisk),
  • wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Po raz pierwszy na taką skalę w ramach badania zbierane były dane płacowe w podziale na kobiety i mężczyzn. Celem było uzyskania danych do wskaźników Equal Pay i Gender Pay Gap.

Wskaźnik Równa Płaca (Equal Pay) oznacza średnią płacę zasadniczą kobiet względem średniej dla mężczyzn na tych samych stanowiskach. Według tego wskaźnika kobiety zajmujące to samo stanowisko co mężczyźni zarabiały średnio 9% mniej niż mężczyźni. Na dwudziestu stanowiskach spośród osiemdziesięciu wyróżnionych kobiety zarabiały więcej lub równo z mężczyznami.

Według wskaźnika Gender Pay Gap średnio kobiety w sektorze zarabiają 19% mniej niż mężczyźni, jeśli zsumujemy płace dla wszystkich osób bez względu na poziom stanowiska. Wskaźnik ten przedstawia procentową różnicę pomiędzy średnią płacą zasadniczą wszystkich kobiet i średnią płacą zasadniczą wszystkich mężczyzn, obliczoną dla wszystkich osób, których dane zebrano w badaniu.

Duży wpływ na wynik wskaźnika Gender Pay Gap ma przewaga zatrudnienia mężczyzn na najwyższych stanowiskach managerskich (56% do 44%) oraz stanowiskach starszych ekspertów (54% do 46%). Natomiast już wyższy i średni poziom managerski to przewaga kobiet na poziomie od 6 % do 21%.

Wskaźnik luki płacowej jest porównywalny z poziomem zanotowanym w ostatnim badaniu rynkowych wynagrodzeń, prowadzonym przez Willis Towers Watson Polska dla branży ogólnej w Polsce (19%) i jest nieznacznie lepszy niż wskaźnik dla branży mediowej w Polsce (20%).

Feminizacja branży komunikacji marketingowej jest powszechnie znana. W niektórych obszarach wskaźnik zatrudnienia osiąga poziom 75% dla kobiet w porównaniu do 25% dla mężczyzn.

Badanie przeprowadzone zostało w styczniu i lutym 2021 r. wśród podmiotów zrzeszonych w SAR. Wyniki badania opracowała firma Willis Towers Watson Polska.

W tabelach poniżej zaprezentowano wartości przeciętnych przedziałów rynkowych wynagrodzeń (rynkowa mediana oraz pierwszy i trzeci kwartyl) dla typowych stanowisk w branży komunikacji marketingowej, dla płacy gwarantowanej brutto.

Jest to wartość stałej płacy zapisana w umowie – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnych. Dla osób wystawiających faktury uwzględniono wartość faktury netto (bez VAT) w złotych w wymiarze miesięcznym.

Wynagrodzenie gwarantowane nie obejmuje składników zmiennych, takich jak premie, prowizje i honoraria zmienne.

W kontekście danych płacowych mediana oznacza przeciętną wartość wynagrodzenia rynkowego dla danego stanowiska. Należy przy tym pamiętać, że poszczególne osoby mogą uzyskiwać poziomy wynagrodzenia niższe lub wyższe niż podana wartość przeciętnej płacy.

Przedziały wynagrodzenia gwarantowanego miesięcznie [w zł]
Rodzina/stanowisko1 kwartylmediana3 kwartyl
STRATEGY PLANNING
SENIOR STRATEGIC PLANNER900011 54012 560
STRATEGIC PLANNER555075009500
CREATIVE
SENIOR COPYWRITER990011 22013 000
COPYWRITER602574609000
SENIOR ART DIRECTOR10 00011 43013 900
ART DIRECTOR722082309600
GRAPHIC DESIGNER535064507600
DTP OPERATOR560062007030
DIGITAL
WEB DEVELOPER/PROGRAMMER6300960011 100
PROGRAMATIC SPECIALIST600070007800
MOTION DESIGNER/ANIMATOR 2D635075008500
PERFORMANCE SPECIALIST600066007500
UX SPECIALIST767182279090
SEM
SEM SPECIALIST600065007000
SEO SPECIALIST600063607200
CLIENT SERVICE
ACCOUNT DIRECTOR12 50014 00015 200
ACCOUNT MANAGER8050900010 500
ACCOUNT EXECUTIVE500060006830
ACCOUNT ASSISTANT380044155500

 

Przedziały wynagrodzenia gwarantowanego miesięcznie [w zł]
Rodzina/stanowisko
PRODUCTION
1 kwartylmediana3 kwartyl
BROADCAST PRODUCER900011 54012 560
MEDIA
MEDIA MANAGER10 00011 00012 700
DIGITAL MEDIA MANAGER10 50012 00013 500
SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER792085009000
DIGITAL SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER800087009600
MEDIA PLANNER/BUYER550062007000
DIGITAL MEDIA PLANNER/BUYER580065007000
SOCIAL MEDIA PLANNER/BUYER500058507000
TRAINEE (media assistant)300030004000
DIGITAL TRAINEE (media assistant)300030003200
TRAFFIC
TRAFFIC SPECIALIST450052456500

 

Stawki godzinowe

Badanie SAR obejmuje również określenie wartości stawek cennikowych (według stanu na 1.01.2021), czyli prezentowanych klientom na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu. Wartość stawek za godzinę pracy poszczególnych stanowisk jest wyrażona netto (bez VAT) w złotych i fakturowana przez firmę. Nie należy więc mylić tej wartości z płacą netto uzyskiwaną przez pracowników.

STRATEGIC DEPARTMENT                                                              stawka godzinowa w zł
STRATEGIC DIRECTOR400
STRATEGIC PLANNER220
SENIOR STRATEGIC PLANNER290
JUNIOR STRATEGIC PLANNER160
CREATIVE                                                                                                stawka godzinowa w zł
CREATIVE DIRECTOR400
CREATIVE GROUP HEAD280
SENIOR COPYWRITER265
COPYWRITER200
JUNIOR COPYWRITER150
SENIOR ART DIRECTOR260
ART DIRECTOR220
JUNIOR ART DIRECTOR150
SENIOR GRAPHIC DESIGNER205
GRAPHIC DESIGNER180
JUNIOR GRAPHIC DESIGNER150
SENIOR DTP OPERATOR235
DTP OPERATOR135
DIGITAL                                                                                                    stawka godzinowa w zł
TECHNICAL DIRECTOR340
WEB DEVELOPER/PROGRAMMER200
UX SPECIALIST170
PRODUCTION                                                                                          stawka godzinowa w zł
PRODUCTION DIRECTOR210
BROADCAST PRODUCER200
PROOFREADER120
MEDIA                                                                                                      stawka godzinowa w zł
SOCIAL MEDIA  MODERATOR120
MEDIA PLANNER100
CLIENT SERVICE                                                                                     stawka godzinowa w zł
CLIENT SERVICE DIRECTOR400
GROUP ACCOUNT DIRECTOR302
ACCOUNT DIRECTOR305
ACCOUNT SUPERVISOR250
ACCOUNT MANAGER206
SOCIAL MEDIA  MANAGER180
ACCOUNT EXECUTIVE180
ACCOUNT ASSISTANT160
Usługi PR dla klientów zewnętrznych                                            stawka godzinowa w zł
PR MANAGER 247
BRAND DESIGN                                                                                        stawka godzinowa w zł
SENIOR DESIGNER    300
DESIGNER    245
PROJECT MANAGER/ACCOUNT EXECUTIVE/BRAND CONSULTANT                                230

 

  • 1
Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej 2021

Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej 2021

 

 

3 marca 2021