Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej 2019
  • 0
  • 0
30.06.2019

Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej 2019

SAR przedstawia wyniki nowego, corocznego badania wynagrodzeń i stawek cennikowych w firmach sektora komunikacji marketingowej. W tegorocznej edycji badania wzięły udział 63 organizacje. Łącznie przekazały one informacje o wynagrodzeniach ponad 5 tys. osób.

Kluczowym wskaźnikiem określającym stan branży jest poziom uzyskiwanych przychodów. 68% badanych firm komunikacji marketingowej zakończyło rok 2018 z sukcesem. Zwiększyły przychody lub co najmniej utrzymały je na  dotychczasowym poziomie. Część firm podeszła niestety przed rokiem do prognoz zbyt optymistycznie.

Branża patrzy jednak nadal z optymizmem na bieżący rok. 84% firm zakłada, że ich sytuacja w 2019 r. będzie nie gorsza niż w roku minionym.

Tab.1. Przychody prognozowane 2019 i rzeczywiste 2018 członków SAR uczestniczących
w ankiecie

przychodywzrostbrak zmianspadeknie ujawniamy/
brak odpowiedzi
prognoza 201867%10%8%15%
wykonanie 201854%14%21%11%
prognoza 201963%21%8%8%

 

Zatrudnienie

Tempo wzrostu zatrudnienia (w różnych formach prawnych) jest bezpośrednio powiązane ze  wzrostem liczby projektów i klientów w agencjach reklamowych i mediowych. 84% badanych organizacji oczekuje, że w 2019 r. zwiększy liczbę pracowników albo co najmniej utrzyma ją na dotychczasowym poziomie.

Tab.2. Zmiany liczby pracowników – prognozowane 2019 i rzeczywiste 2018 wśród członków SAR uczestniczących w ankiecie

zatrudnieniewzrostbrak zmianspadeknie ujawniamy/ brak odpowiedzi
prognoza 201869%15%5%10%
wykonanie 201850%14%25%11%
prognoza 201963%18%11%8%

 

Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej

W porównaniu z poziomami płac ustalonymi w ubiegłorocznym badaniu w agencjach reklamowych i mediowych zaobserwowano wzrost rynkowych wartości przeciętnych wynagrodzeń. Jeśli porównać opublikowane wyniki badania z lat 2018 i 2019 dla płacy całkowitej, wzrost ten osiągnął przeciętnie poziom 3,2% dla samej płacy zasadniczej. Płaca całkowita obejmuje płacę gwarantowaną plus premie i prowizje oraz honoraria zmienne.

W odniesieniu do poszczególnych stanowisk obserwowane były wzrosty płac wyższe od średniej. Jednocześnie dla wybranych stanowisk obserwowano spadki poniżej przeciętnych danych z ubiegłego roku. Oczywiście nie oznacza to obniżek płac dla dotychczasowych pracowników, ale np. zatrudnianie nowych pracowników na niższych stawkach.

W tabelach poniżej zaprezentowano wartości przeciętnych wynagrodzeń (rynkowa mediana) dla typowych stanowisk w branży komunikacji marketingowej, przy płacy gwarantowanej brutto. Jest to wartość stałej płacy zapisana w umowie – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnych. Dla osób wystawiających faktury uwzględniono wartość faktury netto (bez VAT) w złotych w wymiarze miesięcznym. Wynagrodzenie gwarantowane nie obejmuje składników zmiennych, takich jak premie, prowizje i honoraria zmienne.

W kontekście danych płacowych mediana oznacza przeciętną wartość wynagrodzenia rynkowego dla danego stanowiska. Należy przy tym pamiętać, że poszczególne osoby mogą uzyskiwać poziomy wynagrodzenia niższe lub wyższe niż podana wartość przeciętnej płacy.

Mediana wynagrodzenia gwarantowanego miesięcznie [zł]
Nazwa stanowiska
STRATEGY PLANNING
SENIOR STRATEGIC PLANNER11 250
STRATEGIC PLANNER8020
JUNIOR STRATEGIC PLANNER5500
CREATIVE
SENIOR COPYWRITER11 150
COPYWRITER7500
SENIOR ART DIRECTOR11 450
ART DIRECTOR8250
GRAPHIC DESIGNER6215
DTP OPERATOR6500
DIGITAL
WEB DEVELOPER/PROGRAMMER8300
PROGRAMATIC SPECIALIST6500
MOTION DESIGNER/ANIMATOR7300
PERFORMANCE SPECIALIST6650
SEM
SEM SPECIALIST6600

 

 

Mediana wynagrodzenia gwarantowanego miesięcznie [zł]
Nazwa stanowiska
PRODUCTION
BROADCAST PRODUCER8530
MEDIA
MEDIA MANAGER11 000
DIGITAL MEDIA MANAGER11 000
MEDIA PLANNER6000
DIGITAL MEDIA PLANNER6500
SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER7500
DIGITAL SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER8100
MEDIA PLANNER/BUYER5500
DIGITAL MEDIA PLANNER/BUYER6240
TRAINEE (Media Assistant)3320
DIGITAL TRAINEE (Media Assistant)3000
CLIENT SERVICE
ACCOUNT DIRECTOR13 650
ACCOUNT MANAGER7950
ACCOUNT EXECUTIVE5825
ACCOUNT ASSISTANT4600
TRAFFIC
TRAFFIC SPECIALIST5040

Stawki godzinowe

Badanie SAR obejmuje również określenie wartości stawek cennikowych (według stanu na 1 kwietnia 2019 r.). Mowa o stawkach prezentowanych klientom na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu. Wartość stawek za godzinę pracy poszczególnych stanowisk jest wyrażona netto (bez VAT) w złotych i fakturowana przez firmę. Nie należy więc mylić tej wartości z płacą netto uzyskiwaną przez pracowników.

                                 STRATEGIC DEPARTMENT                         zł
STRATEGIC DIRECTOR370
STRATEGIC PLANNER220
SENIOR STRATEGIC PLANNER260
SOCIAL MEDIA STRATEGIC PLANNER170
JUNIOR STRATEGIC PLANNER150
                                           CREATIVE                                            zł
EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR400
CREATIVE DIRECTOR350
CREATIVE GROUP HEAD290
SENIOR COPYWRITER250
COPYWRITER200
JUNIOR COPYWRITER150
SENIOR ART DIRECTOR250
ART DIRECTOR200
JUNIOR ART DIRECTOR150
SENIOR GRAPHIC DESIGNER210
GRAPHIC DESIGNER180
JUNIOR GRAPHIC DESIGNER120
SENIOR DTP OPERATOR185
DTP OPERATOR135
                                                                DIGITAL                          zł
HEAD OF DIGITAL350
TECHNICAL DIRECTOR330
                                                             PRODUCTION                    zł
PRODUCTION DIRECTOR240
PRINT PRODUCTION MANAGER200
PRINT PRODUCER145
BROADCAST PRODUCER195
PROOFREADER120

 

 

                                                                          MEDIA                    zł
SOCIAL MEDIA TEAM MANAGER200
SOCIAL MEDIA  PLANNER135
JUNIOR SOCIAL MEDIA PLANNER116
                                                                  CLIENT SERVICE            zł
CLIENT SERVICE DIRECTOR350
GROUP ACCOUNT DIRECTOR300
ACCOUNT DIRECTOR280
ACCOUNT SUPERVISOR250
ACCOUNT MANAGER200
ACCOUNT EXECUTIVE150
ACCOUNT ASSISTANT120
SOCIAL MEDIA  MANAGER180
SOCIAL MEDIA ACCOUNT EXECUTIVE150
EVENT MANAGEMENT
PROJECT DIRECTOR300
ACCOUNT MANAGER150
Usługi PR dla klientów zewnętrznych
PR DIRECTOR300
PR MANAGER200
PR EXECUTIVE165
BRAND DESIGN
GROUP CREATIVE DIRECTOR BRAND DESIGN430
SENIOR DESIGNER325
DESIGNER210
SENIOR PROJECT/ACCOUNT/BRAND CONSULTANT280

 

Analizę wynagrodzeń oraz stawek godzinowych pracowników agencji reklamowych, mediowych oraz agencji eventowych i brand design przeprowadziła firma Willis Towers Watson Polska.

28 czerwca 2019