Wydatki Ukraińców w Polsce najniższe od lat. Spadek o ponad 1,5 mld zł – dane GUS
AdvertisementAdvertisement
  • 0
  • 1
23.09.2020

Wydatki Ukraińców w Polsce najniższe od lat. Spadek o ponad 1,5 mld zł – dane GUS

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w drugim kwartale 2020 r. Ukraińcy wydali w Polsce 220 mln zł. Rok wcześniej te wydatki były niemal o 90% wyższe i sięgnęły prawie 2 mld zł.

Po raz pierwszy od 2014 r., kiedy do Polski zaczęła napływać coraz liczniejsza imigracja z Ukrainy, ten wynik był niższy niż 1 mld zł. To efekt pandemii koronawirusa, która zamroziła ruch graniczny. W wyniku tego cudzoziemcy zostawili w portfelach polskich przedsiębiorców dużo mniej pieniędzy.

Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w drugim kwartale 2020 r. cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 28,9 mln razy. Jest to spadek o 64% w porównaniu do drugiego kwartału 2019 r., a także o ponad 50% mniej niż w pierwszym kwartale 2020 r. Znacznie niższy wskaźnik jest głównie efektem pandemii koronawirusa i czasowego zamknięcia granic. Obcokrajowcy spoza UE musieli poddać się 14-dniowej kwarantannie. Dla większości pracowników z Ukrainy, którzy przyjeżdżali do Polski za pracą, oznaczało to, że przed jej rozpoczęciem musieli przez 2 tygodnie utrzymać się na własny koszt. To powstrzymywało część z nich przed decyzją o wyjeździe.

Zamrożony ruch graniczny uderza w polską gospodarkę
W drugim kwartale 2020 r. liczba przekroczeń granicy polsko-ukraińskiej przez naszych wschodnich sąsiadów wyniosła 617 tys. To o ponad 3 mln mniej niż w drugim kwartale 2019 r., kiedy zrobili to 3,8 mln razy. Ten spadek idzie w parze ze zmniejszonymi wydatkami, które ukształtowały się na poziomie 220 mln zł. Kwota ta jest o niemal 1,7 mld zł niższa od tej z ubiegłego roku (1,9 mld zł).

Wśród cudzoziemców przekraczających granicę Polski najwięcej wydali Niemcy (2 mld zł), następnie Czesi (363 mln zł), Słowacy (320 mln zł). Dopiero na czwartym miejscu znaleźli się Ukraińcy (220 mln zł). Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w przeliczeniu na wydatki na osobę na pierwszym miejscu nadal są Ukraińcy. Na zakupy przeznaczali średnio 693 zł, podczas gdy Niemcy 401 zł, a Czesi 241 zł. Mimo to w porównaniu rok do roku średnie wydatki Ukraińców na osobę spadły prawie o 100 zł.

Znaczna część Ukraińców zatrudnionych jest w Polsce na rynku pracy tymczasowej. Ten zaś, zwłaszcza w początkowej fazie zamrożenia gospodarki, zanotował spory spadek zapotrzebowania na dodatkowy personel. Strach przed utratą zatrudnienia spowodował, jak wynika z szacunków NBP, że w pierwszych tygodniach panowania epidemii koronawirusa Polskę opuściło nawet 200 tys. pracowników z Ukrainy. To oczywiście odbiło się nie tylko na pracodawcach, którzy nadal potrzebowali kadry ze Wschodu, a chodzi tu głównie o logistykę czy produkcję, ale też na naszej gospodarce.

Obywatele Ukrainy od czterech lat co roku zostawiali w Polsce ponad 7 mld zł. Teraz notujemy znaczące spadki. Ukraińcy zostawią w portfelach polskich przedsiębiorców zdecydowanie mniejsze kwoty, co z pewnością będzie odczuwalne – komentuje Krzysztof Inglot, prezes firmy Personnel Service specjalizującej się w rekrutacji i zatrudnianiu pracowników z Ukrainy na potrzeby pracodawców w Polsce, ekspert ds. rynku pracy.

Co kupują cudzoziemcy?
Według Głównego Urzędu Statystycznego w drugim kwartale 2020 r. obcokrajowcy spoza UE nabywali w Polsce przede wszystkim towary nieżywnościowe, na które przeznaczali ponad 82,4% wydatków. Żywność i napoje bezalkoholowe stanowiły 12,9% wydatków, a usługi 4,6%. Cudzoziemcy z UE w ostatnich trzech miesiącach minionego roku największy odsetek wydatków poniesionych w Polsce przeznaczyli także na towary nieżywnościowe – 58,7%. Następnie na żywność i napoje bezalkoholowe (13,9%) i usługi (10,1%).

  • 1
wydatki Ukraińców w Polsce

Spadły wydatki Ukraińców w Polsce

23 września 2020

22 września 2020