Wydatki reklamowe branży finansowej w czerwcu: najwięcej wydał bank Credit Agricole
  • 0
  • 5
5.07.2019

Wydatki reklamowe branży finansowej w czerwcu: najwięcej wydał bank Credit Agricole

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe branży finansowej w czerwcu 2019 r. Branża ta ogółem przeznaczyła ponad 141,4 mln zł na reklamę w mediach tradycyjnych. W raporcie uwzględniono marki o największych wydatkach reklamowych oraz typy najczęściej reklamowanych produktów.

Źródło: Instytut Monitorowania Mediów

Branża finansowa największe budżety przeznaczyła na reklamę w telewizji: 117,1 mln zł. W reklamę radiową zainwestowano 19,4 mln zł. Najmniejsze kwoty przeznaczono na reklamę w prasie –4,8 mln zł.

 

Źródło: Instytut Monitorowania Mediów

W czerwcu największe budżety reklamowe branży finansowej lokowane były w poniedziałki i niedziele – wyniosły w sumie 43 mln zł. Najniższe wydatki reklamowe zostały zanotowane w piątki – około 18,4 mln zł.

Źródło: Instytut Monitorowania Mediów

W czerwcu największe kwoty w reklamy zainwestował bank Credit Agricole – prawie 12 mln zł. Na kolejnych miejscach znalazły się: Pekao (11,3 mln zł), Obligacje Skarbowe (9 mln zł), PZU (8,9 mln zł) oraz Santander Bank Polska (8,6 mln zł).

Źródło: Instytut Monitorowania Mediów

W czerwcu 2019 r. najwyższe budżety w branży finansowej zostały przeznaczone na reklamy bankowości (51 proc.) oraz usług finansowych (17 proc.). Inwestowano również w promocję m.in. ubezpieczeń oraz kart płatniczych.


Źródło: Instytut Monitorowania Mediów

W minionym miesiącu 98 proc. budżetu reklamowego branży finansowej (133,4 mln zł) zostało przeznaczone na promocję w blokach reklamowych. 2 proc. wszystkich wydatków (około 3,1 mln zł) przeznaczono na plansze sponsorskie.

O badaniu
Raport został opracowany na podstawie danych z monitoringu reklam Admonit IMM. Obejmuje okres 1–30 czerwca 2019 r. Badaniem objęte zostały reklamy opublikowane w prasie oraz wyemitowane w radiu i telewizji. Wydatki podawane są według oficjalnych cenników netto poszczególnych mediów.

5 lipca 2019

4 lipca 2019

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
4.07.2019

Andrzej Pągowski, twórca słynnej kampanii „Papierosy są do dupy”, wspólnie z portalem Gazeta.pl wraca z nową akcją „Plaża bez peta”

W lipcu redakcja Gazety.pl rozpoczęła wakacyjną akcję pod hasłem „Plaża bez peta”. Przez najbliższe dwa miesiące będzie zwracała uwagę na zakaz palenia na nadbałtyckich plażach i przestrzegała przed pozostawianiem na plaży niedopałków. Akcję promuje plakat Andrzeja Pągowskiego, nawiązujący do głośnej kampanii, która przeszła do legendy polskiej reklamy społecznej.