Wydatki na promocję rozrywkowych treści wideo będą stabilne pomimo pandemii – prognozuje Zenith
  • 0
  • 1
2.11.2020

Wydatki na promocję rozrywkowych treści wideo będą stabilne pomimo pandemii – prognozuje Zenith

Wzrost oglądalności telewizji i płatnych serwisów streamingowych, jakość ich produkcji oraz konkurencja na tym rynku sprawiły, że globalne wydatki reklamowe sektora spadną w 2020 r. jedynie o 0,2% – prognozuje Zenith. Marki wideo wydadzą 57% budżetu reklamowego na działania w kanale online. Spadki przychodów telewizji z reklamy bezpłatnej i płatnej spodziewane w 2021 i 2022 r. przełożą się na opóźnienie ożywienia w tej kategorii.

W opublikowanym 2 listopada raporcie „Business Intelligence – Video Entertainment” agencja mediowa Zenith prognozuje, że w 2020 r. globalne wydatki na promocję rozrywkowych treści wideo zmniejszą się o 0,2% na dziesięciu kluczowych rynkach*. To znacznie lepszy wynik w porównaniu do całego rynku reklamy. Ten odnotuje spadek o 8,7% w tych samych krajach.

Niezwykła odporność budżetów reklamowych w tej kategorii w czasie globalnej pandemii i późniejszej recesji jest wynikiem:

  • zwiększonego popytu ze strony konsumentów,
  • podaży treści i intensywnej konkurencji pomiędzy producentami treści wideo.

Konsumenci, spędzając znacznie więcej czasu w domu, zwiększyli czas, jaki poświęcają na konsumpcje treści wideo. Na przykład we Francji czas oglądania telewizji w kwietniu był o 30% wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym. W sierpniu zaś nadal był o 11% wyższy. W międzyczasie internetowe platformy wideo zainwestowały ogromne sumy w tworzenie treści, aby przyciągnąć nowych widzów. Zmusiły tym samym tradycyjnych nadawców do podniesienia rękawicy w tym pojedynku.

Lockdown sprawił, że technologia cyfrowa stała się jeszcze bardziej istotna dla producentów treści wideo
Marki związane z rozrywką wideo wydają więcej na reklamę cyfrową, OOH i kinową niż przeciętna marka. Ich zależność od reklamy outdoorowej i kina stanowiła w tym roku szczególne wyzwanie. Musiały bowiem zrekompensować sobie utratę widowni z pustych ulic miast i zamkniętych kin. Przełożyło się to na jeszcze większe wydatki w kanale internetowym, które zgodnie z prognozą Zenithu wzrosną z 53% całkowitych wydatków na promocję produkcji wideo w 2019 r. do 57% w 2020 r.

Wydatki na wideo w kategorii rozrywka przekroczą szczytowy poziom z 2019 r. o 1,2% w 2022 r.
Oczekuje się, że poziom wydatków na treści wideo w kategorii rozrywka będzie znacznie przewyższać rynek w 2020 r. Mimo to agencja mediowa prognozuje, że w ciągu najbliższych dwóch lat sektor ten osiągnie słabsze wyniki przy braku zwyżki budżetów reklamowych w 2021 i wzroście o 1,3% w 2022 r.

Platformy wideo online będą miały mniejszą zdolność do zwiększania budżetów po znacznych wydatkach w 2020 r. Tradycyjni nadawcy telewizyjni będą mieli mniejsze wpływy z reklam telewizyjnych i abonamentów płatnej telewizji. Niemniej Zenith przewiduje, że wydatki na reklamę w zakresie treści wideo z kategorii rozrywka będą o 1,2% wyższe w 2022 niż w 2019 r. Jednocześnie ogólne wydatki na reklamę będą nadal o 0,6% niższe niż w szczytowym okresie 2019.

Hiszpania i Indie liderami wzrostu wydatków reklamowych sektora wideo w kategorii rozrywka
Stabilne dane liczbowe dotyczące wzrostu wideo w kategorii rozrywka kryją w sobie znaczne różnice pomiędzy dziesięcioma rynkami. Przewiduje się, że w 2022 r. marki należące do kategorii rozrywki wideo wydadzą o 27% więcej niż w 2019 r. w Hiszpanii i o 19% więcej w Indiach. Tymczasem w tym samym okresie oczekiwany jest spadek wydatków o 5% w USA i 7% w Australii.

Zarówno Hiszpania, jak i Indie wykazują szybko rosnący apetyt na wideo na życzenie (VoD), zwłaszcza na smartfony w Indiach. W przeciwieństwie do większości krajów zachodnich indyjski rynek reklamy telewizyjnej również cieszy się szybkim, długoterminowym wzrostem. Powinien szybko odbić się w 2021 r.

Stany Zjednoczone są jedynym rynkiem, na którym spodziewany jest dalszy spadek wydatków na reklamę w zakresie wideo w kategorii rozrywka po 2020 r. Rosnące przychody w Internecie nie są bowiem w stanie zrekompensować trwającego spadku wpływów reklamowych i abonamentowych płatnej telewizji, zmniejszając dostępne im budżety promocyjne. Lepiej wygląda sytuacja branży wideo w Australii. Tam jednak nadawcy nie muszą zwiększać budżetów promocyjnych, by utrzymać udział w rynku reklamowym, bo pomimo nagłego zatrzymania wpływów z reklam spowodowanego pandemią zaczął on powracać do normy.

*Treści wideo w kategorii rozrywka to długoformatowe treści wideo dostarczane przez tradycyjną telewizję lub online, w tym bezpłatną telewizję, płatną telewizję i internetowe platformy wideo na życzenie. Rynki objęte tym badaniem to: Australia, Kanada, Niemcy, Indie, Włochy, Rosja, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA, które łącznie stanowią 57% wszystkich światowych wydatków na reklamę.

  • 1
Wydatki na promocję rozrywkowych treści wideo – prognoza firmy Zenith

Wydatki na promocję rozrywkowych treści wideo – prognoza firmy Zenith

2 listopada 2020

  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
2.11.2020

„The New Humanity” – 13 międzynarodowych fotografów wzięło udział w przygotowaniu kalendarza Lavazzy na 2021 r.

Christy Lee Rogers, Denis Rouvre, Carolyn Drake, Steve McCurry, Charlie Davoli, Ami Vitale, Martha Cooper, David LaChapelle, Martin Schoeller, Joey L., Eugenio Recuenco, Simone Bramante oraz Toilet Paper – to 13 fotografów, którzy wzięli udział w tworzeniu kalendarza Lavazzy na 2021 rok. Projekt przygotowany został pod hasłem „The New Humanity”.